2022-03-08 13:40:00

Gemeente Stede Broec aan zet voor eerlijke regels!

8 maart 2022

Op aandringen van HISWA-RECRON gaat gemeente Stede Broec aan de slag met het gelijktrekken van regels voor recreatiebedrijven. Aanleiding was de wijziging van een bestemmingsplan in verband met een uitbreiding van een camping met 100 staanplaatsen en nieuwe voorwaarden die de gemeente daaraan wilde verbinden.

Op 3 maart sprak HISWA-RECRON in bij de raad. Ook de betreffende ondernemer deed een steekhoudend verhaal.

‘De pijn zat in het verblijf buiten de recreatieve periode’, vertelt Gerdina Krijger, regiomanager bij HISWA-RECRON. ‘Niet meer dan 10 kampeerauto’s mogen in die periode gebruik van de gronden maken. Zover wij weten is Stede Broec de enige gemeente die dergelijke beperkende regels stelt’.

‘De uitbreiding van de camping is juist bedoeld om aan de vraag vanuit de markt te voldoen’, vervolgt Krijger. ‘Het recreatiebedrijf krijgt een langer seizoen en ontvangt vaak jaarrond gasten. In de Coronatijd hebben we gezien hoe populair recreatief verblijf in eigen land is en de verwachting is dat dit zo blijft en zelfs toeneemt!  Winterkamperen wint aan populariteit’.

Krijger noemde naast de discriminatie van caravans (alleen kampeerauto’s werden toegestaan) ook de ongelijke behandeling binnen de gemeente. Een vakantiepark mag namelijk wel het hele jaar open zijn. Er is dan sprake van rechtsongelijkheid en het werkt concurrentieverstoring in de hand. Daar komt bij dat in het bestemmingsplan ruimtelijke zaken dienen te worden geregeld, enige relevantie van kamperen in de winter is er niet. Ook vroeg zij zich af of de gemeente bang was voor permanente bewoning of langdurig verblijf door arbeidsmigranten. Zij stelde dat via de Algemene Voorwaarden van HISWA-RECRON geregeld is dat er op de terreinen niet permanent gewoond mag worden. Als dat wel gebeurt, kan de ondernemer onmiddellijk opzeggen. De voorwaarden zijn mede opgesteld door de consumentenorganisaties ANWB en Consumentenbond. In het kampeerreglement van het bedrijf komt deze regel nogmaals terug. Ook ten aanzien van verblijf van arbeidsmigranten kan een bedrijf prima zelf regels stellen.

Krijger feliciteerde de gemeente met de actieve ondernemers die een welkome aanvulling leveren op het toeristisch recreatieve aanbod in de gemeente Stede Broec én de omliggende regio. Meer toeristen betekent immers  ook méér derde bestedingen in de gemeente. En dat is weer een bijdrage aan het behoud van de voorzieningen en daar heeft iedereen gemeente Stede Broec baat bij.

De gemeenteraad besloot het bestemmingsplan vast te stellen, waarbij de wethouder de expliciete toezegging deed om zo snel mogelijk aan de slag te gaan met ‘gelijke regels voor alle gebruikers zodat een gelijk speelveld ontstaat. De beperking buiten de recreatieve periode wordt gescharpt.

‘Deze toezegging hebben wij in onze oren geknoopt en zullen wij bij het nieuwe college meteen even in herinnering brengen’, besluit Krijger.

Terug naar overzicht