2022-03-23 14:34:58

“Verminder regels, creëer ruimte, versnel herstel!”

23 maart 2022

Deze eenvoudige maar zeer actuele oproep doet Kees van Wijk, voorzitter Gastvrij Nederland, aan de Kamerleden op de dag waarop het de minister van Economische Zaken debatteert met de Tweede Kamer over regeldruk.

Ondernemers in de gastvrijheidssector zijn keihard geraakt door de Coronacrisis. Voor de bedrijven in deze sector is het van groot belang dat zij zo snel mogelijk hun verdienvermogen weer op peil kunnen brengen. Enerzijds omdat er bijvoorbeeld nog een belastingschuld moet worden afgelost of de lege pensioenpot moet worden aangevuld. Anderzijds omdat ze de komende jaren fors zullen moeten investeren in de ontwikkeling en innovatie van het toeristische zakelijke/recreatieve aanbod. “Het verminderen van de veel te hoge regeldruk in Nederland betekent per direct een aanzienlijke kostenbesparing”, aldus Van Wijk. En die is broodnodig om zowel de benodigde investeringen alsook de nog uitstaande belastingschulden te kunnen opbrengen.

HISWA-RECRON juicht daarom de afspraak uit het regeerakkoord toe, waarbij ingezet wordt op een meetbare aanpak van de regeldruk voor het mkb. Wij ondersteunen samen met Gastvrij Nederland het voorstel van MKB-Nederland voor een nieuw meetbaar regeldrukprogramma voor het mkb, waarbij gekozen wordt voor een selectie van indicatorbedrijven (zie factsheet onderaan dit bericht).

Vooral bedrijven in de recreatiesector en watersport hebben met ontzettend veel regels te maken die soms conflicteren met andere regels en ook vaak overbodig zijn en de groei belemmeren. Dus, kabinet, pak de regeldruk nu echt aan zodat ondernemers meer ruimte krijgen om te ondernemen, aldus Geert Dijks, directeur HISWA-RECRON.

Terug naar overzicht