2022-05-16 13:11:34

Lauw overleg Toerisme in de kamer

16 mei 2022

Op 11 mei vond het overleg Toerisme plaats in de Tweede Kamer. HISWA-RECRON en de koepel Gastvrij Nederland hebben voorafgaand de kamerleden geïnformeerd over relevante onderwerpen waaronder de politieke discussie over vakantieparken en herstructurering. Maar ook over regel- en lastendruk, de personeelsproblematiek en termijnen voor terugbetaling belastingschulden.

Zes Kamerleden woonden het commissieoverleg bij: VVD, D66, CDA, SP, PVV en de Groep Van Haga. Opvallend was dat PvdA, SGP en CU ontbraken. Alle partijen onderkenden het belang van de sector en het Actieplan Gastvrijheidseconomie. Maar dit plan is een plan zonder budget. Helaas werd er niet gepleit om in de begroting ruimte te maken voor meer investeringen in de sector. Minister Adriaansens kon alleen maar toezeggen te faciliteren en te regisseren. Wel zal ze een poging doen om bestaande subsidieregelingen voor het bedrijfsleven beter zichtbaar te maken. Het debat was redelijk lauw, met uitzondering van het onderwerp vakantieparken.

Huurbescherming voor stacaravans
Beckerman van de SP heeft maar één onderwerp en bemoeide zich verder niet met andere onderwerpen als personeelstekort, coronaschulden en de toekomst van de sector. Geert Dijks, directeur HISWA-RECRON was aanwezig bij het debat: ‘volgens Beckerman is 50% van alle (bijna 4.000) vakantieparken in Nederland opgekocht met name door buitenlandse roofinvesteerders. Sommige eigenaren van het huisje krijgen een paar dagen voor kerst de boodschap dat ze hun huisje moeten afbreken. Ook delven natuurgebieden en landschappen het onderspit door uitbreiding en verstening. De SP pleit voor meer bescherming voor eigenaren van chalets en stacaravans en vraagt antwoord op eerder gestelde moties. Beckerman heeft duidelijk een eenzijdig beeld en verwart een stacaravan met een woning, generaliseert incidenten, gebruikte onjuiste cijfers en blaast de boel wat op. Dat maakte haar redelijk ongeloofwaardig in het debat. In de gesprekken die ik had met enkele  kamerleden na het overleg kwam dat ook naar voren.'

Minister reageert voor zomer
Voor de zomer zal de minister een antwoord geven op de moties die de SP heeft opgesteld over deze problematiek. Daartoe zijn diverse onderzoeken uitgevoerd over de omvang en aard van de problematiek van vakantieparken zoals de SP die schetst. HISWA-RECRON is betrokken bij deze studies.

Het verslag van het overleg toerisme kunt u hieronder lezen.

Terug naar overzicht