2022-05-18 11:50:41

Uitspraak in dossier 9% btw voor bootverhuur

18 mei 2022

Het Gerechtshof Den Haag heeft in hoger beroep geoordeeld over het al dan niet toepassen van het verlaagde btw-tarief op de verhuur/ terbeschikkingstelling van kajuitzeilboten. Deze uitspraak is op 17 mei 2022 gepubliceerd. Helaas is de uitspraak niet positief uitgevallen.  Teleurstellend is het dat het nog niet is gelukt om de rechter ervan te overtuigen dat een zeiljacht is ingericht en bestemd voor het beoefenen van de zeilsport vanuit de jachthaven als sportaccommodatie.

Het gerechtshof heeft in deze recente uitspraak in een procedure de volgende argumenten aangevoerd voor toepassing van het 21% BTW tarief: 

  • Delen van de jachthaven worden niet gebruikt voor het beoefen van sport; 
  • De kajuitzeiljachten zijn niet ingericht of bestemd voor sportbeoefening. 

De kern van deze uitspraak is dat het gerechtshof concludeert dat in deze specifieke situatie: 

  1. Er geen sprake is van het gebruik van een sportaccommodatie (jachthaven) voor de daadwerkelijke sportbeoefening. 
  2. Er onderscheid moet worden gemaakt tussen zeilen als sport en recreatief zeilen. Recreatief gebruik van het vaartuig is in deze visie uitgesloten van toepassing van het verlaagde tarief. 

Hoewel deze uitspraak ging over kajuitzeilboten (jachten) is onze verwachting dat elementen uit deze uitspraak door rechters ook op de terbeschikkingstelling van open zeilboten vanuit een jachthaven zullen worden toegepast. Voor andere procedures is het daarom van belang extra nadruk te leggen op de combinatie van het beschikbaar stellen van de jachthaven en de bijbehorende (sport)voorzieningen en de verhuur van eigen boten. De verhuur van de boot is wat ons betreft onderdeel van het bieden van gelegenheid tot sportbeoefening. HISWA-RECORN kennispartner DHK Tax Lawyers & Legal Consultants gaat namens een aantal leden een proces opstarten. De betrokken leden verhuren vanuit een eigen jachthaven de boten en dat verschilt met de zaak waarin uitspraak is gedaan. 

Terug naar overzicht