2022-06-07 09:28:02

Toelichting Toeristisch Toekomstplan Texel goed ontvangen door Gemeenteraad

7 juni 2022

De klankbordgroep Toeristisch Toekomstplan Texel verzorgde op 1 juni de inhoud van een raadsinformatieavond die geheel aan het toekomstplan gewijd was. Gerdina Krijger gaf namens HISWA-RECRON en TOP Texel een toelichting op de onderwerpen die vooral voor toeristisch recreatieve ondernemers van belang zijn. Deze onderwerpen zijn benoemd in het Toekomstplan en bijbehorend actieplan en dragen bij aan ‘Texel in balans: naar een authentiek, duurzaam en gastvrij eiland’. Gemeente en ondernemers werken hier gezamenlijk aan.

In de presentatie van HISWA-RECRON en TOP kwam onder andere het belang van de sector aan de orde. Toerisme en horeca hebben een groot aandeel in het Bruto Binnenlands Product van Texel. Ook kan wel 80% van de Retail omzet gerelateerd worden aan het toerisme. Daarmee komt het aandeel directie en indirecte toegevoegde waarde van toerisme op 75%. Qua werkgelegenheid (zowel direct als indirect) is er een score van 60%. Directe werkgelegenheid is 28% en dat is in Noord-Holland een van de hoogste score’s. Schagen en Den Helder doen bijvoorbeeld maar 9%.

Qua trends en ontwikkelingen werd er een overzicht gegeven van landelijke ontwikkelingen in d verblijfsrecreatie, zoals de grote van het aantal bungalowparken en de terugloop van het aantal campings. Daarnaast de trends op Texel, de samensmelting van dag- en verblijfsrecreatie, vraag naar flexibilisering van het aanbod (dagelijkse aankomsten), zelfvoorzienend kamperen, een seizoen dat langer wordt, waardoor accommodaties luxer dienen te zijn en verwarmd, toename van de deeleconomie. Ook een toename van zorgtoerisme, waarbij Krim Vitaal een voorbeeld is, waarbij zorgelementen in de arrangementen worden toegepast. Daarnaast ook foodtoerisme.

De vraag of de gewone kampeerder gaat verdwijnen op Texel werd ontkennend beantwoord. Deze kamperen met name op de professionele RECRON kampeerterreinen die ook bestemd zijn als kampeerterrein. Daarnaast zijn er voldoende plekken bij ‘ kamperen bij de boer’. Wel is er op de professionele behoefte aan vormen van kamperen met meer comfort, zoals ingerichte safaritenten. Bovendien is deze markt ook aan snelle ontwikkeling en verandering onderhevig en dient mee te bewegen om de toekomstige ‘moderne kampeerder’ in behoefte te kunnen voorzien. 

HISWA-RECRON en TOP hielden een pleidooi voor de toekomstbestendige onderneming. De wereld van de toeristisch recreatieve ondernemers is dynamisch en kent vele uitdagingen. De ondernemer moet daar blijvend op kunnen inspelen. De vraag verandert, er zijn verschillende modegrillen. De ondernemer moet kunnen meebewegen om marktconform te  blijven aanbieden. Ontwikkelruimte en  bewegingsruimte zijn daarbij van groot belang! Ontwikkelruimte is overigens wat anders dan capaciteitsuitbreiding. Van het laatste is geen sprake, want het aantal bedden op Texel staat vast. Kwaliteit en vitaliteit zijn de sleutelwoorden als we praten over de toekomst van de verblijfsrecreatie op Texel. 

Krijger wees tot slot de gemeente op de noodzaak van een meedenkende en meewerkende gemeente. Goede plannen moeten doorgang vinden en onlogische beperkende maatregelen vanuit de overheid dienen te worden voorkomen. Een ontwikkelkader zou kunnen helpen om goede plannen doorgang te laten vinden en kwalitatief mindere plannen te weren. Een kader waarbij landschappelijke inpassing een voorwaarde is om tot de gewenste kwaliteit te komen.

Terug naar overzicht