2022-06-24 10:42:31

Recreatiesector en gemeente Wijdemeren sluiten nieuw convenant

24 juni 2022

De Wijdemeerse recreatiesector en de gemeente gaan een nieuw convenant (water)toeristenbelasting sluiten. Ook komt er een adviescommissie die de gemeenteraad gaat adviseren over planvorming en de besteding van de recreatiemiddelen. 

Dat is de uitkomst van gesprekken tussen de wethouders Jos Kea en Jan-Jaap de Kloet van Wijdemeren, HISWA-RECRON, Ondernemend Wijdemeren, het Watersportverbond en een aantal individuele ondernemers. Doelstelling van de sector én de gemeente is het gezamenlijk inzetten voor een kwalitatief hoogwaardig en toekomstbestendig Plassengebied door de inzet van voldoende middelen voor duurzame instandhouding, kwalitatieve verbetering, vernieuwing en toezicht.

De gemeente is ook een onderzoek gestart naar de toeristen- en forensenbelasting. Daarbij wordt het bestand van de toerisme- en de forensenbelasting geactualiseerd. De gemeente verkrijgt hiermee een overzicht van het huidig aantal verblijfsaanbieders en ritmes van verblijf. De resultaten van het  onderzoek moeten leiden tot een eerlijkere belasting van bedrijven. Ook zou het meer middelen moeten opleveren om te besteden aan een kwalitatief hoogwaardig en toekomstbestendig Plassengebied.

Om de gezamenlijke inzet voor een kwalitatief hoogwaardig en toekomstbestendig gebied te borgen, zal een adviescommissie worden ingesteld. Deze zal bestaan uit een brede vertegenwoordiging van de recreatiesector, waaronder ook HISWA-RECRON. Deze commissie adviseert de gemeente  ten aanzien van het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van het gebied en het terugvloeien van de opgehaalde gelden. Ook ondersteunt zij bij het onderzoek naar de toeristenbelasting.

Gerdina Krijger van HISWA-RECRON is tevreden met het convenant. ‘De Gemeentewet biedt de mogelijkheid om een adviescommissie in te stellen. Dat is niet zomaar iets, de commissie wordt wettelijk verankert en adviezen van de sector kunnen niet zomaar genegeerd worden’.

Met het nieuwe convenant voert het college de motie uit die de gemeenteraad in november aannam. Deze motie volgde op het voorstel van het college om de Forensen- en Toeristenbelasting fors te verhogen. De sector was woedend, vooral omdat er veel achterstallig onderhoud is in het gebied.

Vervolgens werden de belastingen niet verhoogd en werd een traject gestart met gesprekken en onderzoek.

Terug naar overzicht