2022-06-22 11:37:00

Succesvolle ledenbijeenkomst Jachthavens en Stallingbedrijven

22 juni 2022

Met ruim 30 leden was het een mooie opkomst voor de ledenbijeenkomst die op het terrein van Jachthaven Naarden is gehouden. Dinsdag 21 juni gaven Kuiper Verzekeringen en HISWA-RECRON uitleg over verzekeringen, verzekerbaarheid, algemene voorwaarden en een aantal updates van lopende dossiers.

Afgelopen twee jaar hebben wij veel vragen gekregen van leden van wie de brandverzekering werd opgezegd. Door de vele overnames tussen verzekeraars worden er bepaalde verzekeringen afgestoten. Zoals ons bekend is geen watersportbedrijf gelijk en is dit voor verzekeraars lastig om een standaardproduct te maken. Maatwerk is er nodig om een passende verzekering af te sluiten. Daarnaast is orde en netheid van belang om er voor te zorgen dat een verzekering makkelijker afgesloten kan worden. Het hebben van een complete en up-to-date RI&E is van groot belang om te voldoen aan de voorwaarden van verzekeraars.

De uitleg over de voorwaarden benadrukte het belang van het goed gebruik van de voorwaarden. De voorwaarden moeten voor of tijdens het afsluiten van de overeenkomst worden aangeboden. Gebeurd dit niet, dan zijn de voorwaarden op de gesloten overeenkomst niet van toepassing. Daarnaast is het verschil tussen huur een bewaarneming uitgelegd. Het is hierbij van belang om aan te geven, als er sprake is van bewaarneming, voor welke periode dit is. De overeenkomst wordt schriftelijk aangeboden en is 14 dagen geldig. De overeenkomst gaat in zodra de consument het aanbod accepteert. Het retentierecht is toegelicht en hierbij is het van belang dat de gestelde termijnen in de voorwaarden worden gevolgd. En wat doe je met een schip die onverkoopbaar is en rijp is voor de sloop? Een van onze leden is betrokken bij Stichting Jacht Recycling en kan zorgen voor de afvoer van een boot. Vervolgens werden de aanwezige leden bijgepraat over Handhaving Toiletwater uit pleziervaartuigen, de Wet ter voorkoming van witwassen financieren van terrorisme (Wwft) en het Digitaal Opkopersregister. De bijeenkomst werd afgesloten met een borrel en het uitwisselen van ervaringen tussen leden onderling. De presentaties zijn terug te vinden in de Kennisbank.  

Terug naar overzicht