2022-07-12 09:51:00

Meer studenten naar Leisure en Recreatie; Hoe?

12 juli 2022

Op 8 juni 2022 vond de jaarlijkse Conferentie van het onderwijscluster Gastvrijheid plaats. De conferentie stond in het teken van “Zien en Gezien worden!”. Docenten, opleidingsmanagers en directeuren waren aanwezig om kennis op te doen en te delen.

Rosemarijn de Jong was aanwezig namens HISWA-RECRON. Zij is manager van het nieuwe project Arbeidsmarktbranding. Het Sociaal Fonds Recreatie financiert dit project.
Rosemarijn gaf tijdens de conferentie een workshop over, hoe we meer studenten naar de MBO opleidingen Leisure & Hospitality kunnen krijgen. Zo simpel de vraag, zo lastig het antwoord.  

Afname aanmeldingen recreatieopleidingen

De opleidingen kampen al jaren met een terugloop van eerstejaars studenten op MBO- én HBO niveau. Werken en leren in de Recreatie is niet heel erg populair onder jongeren. Dit moet veranderen! Er is nog maar een klein aantal MBO-scholen dat een volledige Leisure & Hospitality opleiding aanbiedt. Er zijn scholen die zelfs overwegen hun opleiding voor de branche te stoppen, omdat er onvoldoende studenten zijn. Dit heeft direct gevolgen voor de instroom van nieuwe gekwalificeerde medewerkers in de bedrijfstak. De instroom neemt af!

Hoe kunnen we het tij keren? Wat is nodig? Wie hebben invloed hierop?

 

Eerste actie geslaagd!

Met de workshop gaf HISWA-RECRON een eerste voorzet om structureel in gesprek te gaan met de MBO-scholen. Dit is gelukt; 25 deelnemers van verschillende scholen gingen met elkaar in gesprek! Het is duidelijk, dat dit onderwerp leeft. Scholen hebben behoefte aan een aanjager. HISWA-RECRON wil graag helpen.

De belangrijkste conclusie uit de workshop: “Scholen, bedrijven én HISWA-RECRON moeten met elkaar één landelijk eenduidig verhaal laten horen: Waarom is werken in de recreatie leuk? Welke beroepen? Welke opleidingen? Welke ontwikkelkansen? Met dit gezamenlijke verhaal kun je makkelijker nieuwe studenten en zij-instromers interesseren”, aldus Rosemarijn.  

In de werkgroep Leisure & Hospitality van de MBO scholen heeft Rosemarijn direct gevolg kunnen geven aan deze conclusie. HISWA-RECRON en een aantal scholen hebben inmiddels met elkaar de afspraak gemaakt om het gemeenschappelijke verhaal ook echt te gaan maken! Dit verhaal moet klaar zijn vóór de winter 2022, als de volgende ronde start voor het werven van studenten voor het nieuwe schooljaar 2023.

Meer informatie over het project Arbeidsmarktbranding: r.dejong@hiswarecron.nl

 

Terug naar overzicht