2020-01-31 15:58:57

Brexit: de overgangsperiode gaat van start.

31 januari 2020

Om middernacht verlaat het Verenigd Koninkrijk (VK) de Europese Unie (EU). Vanaf morgen gaat de overgangsperiode in, die duurt tot en met 31 december 2020. In deze periode onderhandelen de EU en het VK over een nieuw samenwerkingsakkoord.

Overgangsperiode

Tijdens de overgangsperiode blijven alle EU-regels en wetten voor het VK van kracht. Voor burgers en bedrijven verandert er vrijwel niets. Ze hebben zo meer tijd om zich voor te bereiden op de nieuwe afspraken die de EU en het VK maken over hun toekomstige relatie. Als zowel het VK en de EU ermee instemmen, kan deze overgangsperiode eenmalig met twee jaar worden verlengd. Deze verlenging moet voor 1 juli 2020 worden ingediend, daarna is dit niet meer mogelijk. De Britse premier Johnson heeft gezegd dat hij geen verlenging wil.

Nieuwe relatie

De EU en het VK onderhandelen vanaf volgende week over de details van hun toekomstige relatie. In die onderhandelingen spreken de EU en het VK af onder welke voorwaarden ondernemers zaken kunnen doen met het VK. Ook gaan zij onderhandelen over rechten voor burgers. En over samenwerking op het gebied van veiligheid.

Meer duidelijkheid over de nieuwe relatie tussen de EU en het VK komt pas nadat deze onderhandelingen zijn afgerond. De nieuwe afspraken moeten ingaan na de overgangsperiode, die eindigt op 31 december 2020. Deze nieuwe afspraken moeten worden goedgekeurd door de EU-landen, het Britse parlement en het Europese Parlement. Lukt het niet om nieuwe afspraken te maken, dan komt er na de overgangsperiode alsnog een zogeheten no deal-Brexit.

Voor de meest actuele informatie kun je terecht op de website van het Brexit-loket. Daar staat de meest actuele informatie over het Brexit-proces.

In de kennisbank van HISWA-RECRON vind je ook een "Brexit Impact Scan". De scan brengt in kaart welke effecten de Brexit heeft op jouw bedrijf.

 

Bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

Terug naar overzicht