2021-05-25 17:08:52

Bungalowwoningen een bedreiging voor woningzoekenden: terechte kritiek of ongefundeerd?

25 mei 2021

De afgelopen tijd is er regelmatig media-aandacht geweest voor de opkomst van, vaak dure, bungalowwoningen. Zo kwamen in het onderzoeksprogramma Nieuwsuur een jonge woningzoekende en bewoners op een vakantiepark in beeld, die stevige kritiek uitten op de uitbreiding van bungalowparken. De suggestie werd gewekt dat deze ontwikkeling een bedreiging vormt voor het aantal beschikbare woningen. Maar is dat wel zo?
Laten we daar snel duidelijkheid over geven: Nee.

De opkomst van bungalowwoningen heeft geen effect op beschikbaarheid van woningen voor woningzoekenden. Deze bungalows zijn namelijk recreatieve objecten, met een onderliggend recreatief bestemmingsplan. Voor woningzoekenden dus ook niet geschikt en beschikbaar als vaste woon- en verblijfplaats.

Het plaatsen van bungalows kan in het kader van de transformatie van een park wel gevolgen hebben voor bewoners die permanent verbleven op een recreatiepark. Zij moeten dan, zoals de bewoners geïnterviewd bij Nieuwsuur, letterlijk plaats maken voor nieuwe kansen van een recreatiebedrijf. Wij snappen dat dat heel vervelend is om mee te moeten maken, maar permanente bewoning was en is sowieso niet toegestaan. Een chalet kan dus nooit als vervanger van de reguliere woningmarkt dienen.
HISWA-RECRON merkt in toenemende mate dat er maatschappelijke discussie ontstaat over de rol die recreatiebedrijven spelen in de aanpak van het woningtekort. HISWA-RECRON is hierin altijd helder geweest: Wij staan voor vitale recreatieve ondernemingen, waar geen plaats is voor bewoning van chalets of bungalows.

De woningnood in Nederland is een acuut en groot probleem. Waar dat kan, willen wij onze verantwoordelijkheid pakken en samen met lokale overheden zoeken naar tijdelijke oplossingen. Zo zijn er mooie voorbeelden in het land waar tijdelijk woningen op een park worden gerealiseerd, zodat de onderneming als geheel kan vitaliseren. Maatwerk is dus mogelijk, maar alleen wanneer dit een gezamenlijk belang is voor ondernemer en overheid.

Terug naar overzicht