2021-04-15 11:11:43

Cao Recreatie 2021 uitgebreid met jaarurennorm contract

15 april 2021

De Cao Recreatie is voor 2021 grotendeels ongewijzigd verlengd. Zo vindt er dit jaar geen collectieve cao loonsverhoging plaats. Er is echter wel een contractvorm aan toegevoegd: het jaarurennorm contract in art. 12A.

Wanneer gebruik gemaakt wordt van dit contract én wanneer het voor onbepaalde tijd wordt afgesloten, is de lage WW premie van toepassing. Met de Wet Arbeidsmarkt in Balans is er namelijk een hoge en lage WW premie ingevoerd, waarbij de hoge WW premie geldt voor oproepovereenkomsten en de lage WW premie voor niet-oproepovereenkomsten. Het flexitimer contract in de cao recreatie (art 12) bleek een oproepovereenkomst te zijn en onder de hoge WW premie te vallen. Het jaarurennorm contract is geen oproepovereenkomst, maar kent wel de benodigde flexibiliteit.

De belangrijkste kenmerken zijn: 

 • een vaste minimale gegarandeerde arbeidstijd per jaar / 12 maanden
 • een vast salaris per maand/periode
 • flexibele inroostering
 • overwerkuren en minuren zijn mogelijk
 • uitbetaling van overwerkuren na het jaar/12 maanden
 • lage WW premie wanneer het jaarurennorm contract een onbepaalde tijd dienstverband is

Vervolgens:

 • Binnenkort zal het jaarurennorm contract worden toegelicht in een webinar. Let op de aankondiging!.
 • Het flexitimer contract zoals de cao Recreatie dat kende, blijft ongewijzigd bestaan.
 • In de cao zijn verder een aantal wijzigingen in de tekst aan gebracht die de leesbaarheid ten goede komen.
 • Er komen geen Cao boekjes meer. De praktijk heeft uitgewezen dat deze nog weinig gebruikt werden.
 • Op korte termijn is ook een app Cao Recreatie 2021 beschikbaar. 

 

Cao Dagrecreatie 2021

De Cao Dagrecreatie is voor 2021 ongewijzigd verlengd. In 2021 vinden geen collectieve loonsverhogingen plaats.

Terug naar overzicht