Nieuws

2019-07-04 08:54:20

Circa 40% van bedrijven voldoet aan informatieplicht energiebesparing

4 juli 2019

Op 1 juli hebben 22.407 bedrijven aan de informatieplicht energiebesparing voldaan, daarmee voldoet circa 40% van de ondernemers aan de meldingsplicht volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Daarnaast staan er nog enkele duizenden rapportages in het systeem in concept klaar. Omdat het eLoket pas medio maart is open gegaan en later dan in eerste aanleg was gepland, is de verwachting dat enige coulance de komende tijd nog gehanteerd zal worden. Daarop is de afgelopen tijd vanuit VNO-NCW, MKB Nederland en ook RECRON op aangedrongen.

Vanaf 2 juli kunnen gemeenten en de omgevingsdiensten de rapportages opvragen bij RVO.nl. Zij kunnen deze rapportages controleren en aan de hand daarvan nadere vragen stellen aan de ondernemer of op bezoek komen. De verwachting is dat gemeenten en omgevingsdiensten zich in eerste aanleg gaan richten op bedrijven die zich wel zouden moeten melden, maar dit nog niet hebben gedaan.

Er komt naar verwachting geen systeem van boetes, wel kunnen er dwangsommen opgelegd worden met een hersteltermijn. Wij raden ondernemers, die onder de informatieplicht vallen en die zich nog niet gemeld hebben via het eLoket, aan, dit alsnog te doen. Het eLoket zal ook gewoon na 1 juli open blijven voor meldingen.

Uit de ruwe eerste scan van de ingediende rapportages blijkt dat isolatiemaatregelen aan gebouwen, LED-verlichting en het toepassen van energiebeheersystemen de meest genomen maatregelen zijn.

De auditplichtige bedrijven die onder de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED-regeling) vallen moeten de maatregelen ook doorvoeren, maar hebben nog de tijd tot 5 december 2019. Dit geldt voor bedrijven met 250 mensen of meer in dienst, een jaaromzet van 50 miljoen en een balanstotaal van 43 miljoen.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u in de kennisbank.

Terug naar overzicht