2020-11-18 09:39:08

De waarde van watersport- en vrije tijd

18 november 2020

Watersport & recreatie zijn van groot belang voor de economie maar heeft ook een grote sociaal maatschappelijk waarden. In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021 wil HISWA-RECRON samen met onze partners vereniging in Gastvrij Nederland de politieke partijen en de publieke opinie goed onderbouwde inzichten geven over de maatschappelijke waarde van toerisme, recreatie en zakelijke gastvrijheid. 

Doel is om duidelijk te maken welke rol onze 'sector' vervult in de maatschappij. Dat willen we met dit onderzoek scherp krijgen. Daarom hebben we een onderzoek opgezet. Bestaande uit uitgebreide literatuurstudie diepte-interviews met ondernemers en deze vragenlijst. 

‘Maatschappelijke waarde’ is een ruim begrip. Je kunt denken aan een recreatiebedrijf met een zwembad dat gebruik wordt voor schoolzwemmen. Of een ondernemer die ook werkgelegenheid biedt aan mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking, een fiets- of wandelpad die er niet zou zijn geweest zonder de gasten die u ontvangt op uw bedrijf of winkels die mede door toerisme renderen in de gemeente zodat ook de inwoners daar van profiteren. Het gaat, kortom, om de bijdrage die de sector levert aan het welzijn van alle inwoners van een gebied.

We vragen hierbij uw input, zodat de inzichten die we voor de verkiezingen aanreiken zo compleet mogelijk zijn. Deze vragenlijst is geheel anoniem. U hoeft uw naam en die van uw organisatie niet te vermelden. Alleen Gastvrij Nederland, uw branchevereniging en de onderzoeksgroep CELTH hebben toegang tot de algemene onderzoeksresultaten. Er wordt zorgvuldig met uw antwoorden omgegaan. De vragenlijst bevat 20 vragen. Het invullen van de vragenlijst duurt zo'n 20 minuten.

Klik hier voor de vragenlijst, geldig tot en met 30 november

Terug naar overzicht