2021-05-26 16:18:27

Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstellen quarantaineplicht en toegangsbewijzen

26 mei 2021

Na de Tweede Kamer heeft nu ook de Eerste Kamer ingestemd met de tijdelijke wetgeving quarantaineplicht en toegangsbewijzen. Beide wetten hebben invloed op de watersport- en recreatiesector en de mate waarin ondernemers (buitenlandse) gasten in het hoogseizoen kunnen ontvangen. Het kabinet komt op korte termijn met een plan van aanpak, waarin een aantal regels worden uitgewerkt. De verwachting is dat begin juni beide wetten gaan gelden.

Wet quarantaineplicht

De quarantaineplicht gaat gelden voor bezoekers uit aangewezen zeer hoog-risicogebieden. Zij zijn verplicht 10 dagen in Nederland in quarantaine te gaan, wat verkort kan worden tot 5 dagen wanneer er op dat moment een negatief testresultaat kan worden getoond. HISWA-RECRON heeft zich de afgelopen maanden in samenwerking met VNO-NCW ingezet om de toegang voor buitenlandse gasten naar Nederland zo veel als mogelijk open te houden. Voor de watersport- en recreatiesector zijn gasten uit omringende landen zoals Duitsland en België van vitaal belang. 

Op dit moment krijgt Duitsland nog de kleurcode oranje op de website nederlandwereldwijd.nl terwijl dit volgens HISWA-RECRON niet meer aan de orde is. De belangrijkste argumenten hiervoor zijn dat de weekgemiddelden in Duitsland inmiddels ruim onder de honderd besmette personen per 100.000 inwoners ligt. Een criterium dat het ministerie zelf hanteert om een gebied als zeer hoog risicogebied aan te merken. Sterker nog deze week ligt het gemiddelde in Duitsland al beneden de 50 personen per 100.000 inwoners. We vragen daarom aan het ministerie van VWS en het RIVM om sneller te schakelen. Daarnaast zijn er inmiddels meer dan 40 miljoen Duitsers gevaccineerd en ligt het vaccinatietempo hoog. Voor deze laatste groep zal de quarantaine verplichting sowieso niet aan de orde zijn omdat de Eerste Kamer hierop een uitzondering heeft gemaakt. In landen waar een mutant van het virus rondgaat en waar het vaccin niet tegen beschermt, geldt deze uitzondering niet. 

Welke landen tot de zeer hoog-risicogebieden gaan behoren is vooralsnog onduidelijk. Dit beslist de minister van VWS samen met het RIVM en het ministerie van Buitenlandse Zaken. HISWA-RECRON doet een klemmend beroep op de minister van VWS om de landen waarin de besmettingsgraad lager is dan 100 personen op 100.000 inwoners niet aan te merken als zeer hoogprisicogebied. 
 

Terug naar overzicht