Nieuws

2020-09-07 11:13:31

Blijf investeren: financiële ondersteuning voor Zeeuwse bedrijven

7 september 2020

De afgelopen maanden zijn voor de Zeeuwse toeristische bedrijven zwaar geweest. De coronacrisis heeft er toe geleid dat de sector voor grote uitdagingen staat. En ook de toekomst is minder zeker. Toch is het juist nu  belangrijk om te blijven vernieuwen en investeren zodat je kan blijven inspelen op de wensen van toekomstige gasten. NV Economische Impuls Zeeland heeft vanuit de Provincie Zeeland een subsidie gekregen om toeristische bedrijven te ondersteunen die juist nu aan de slag gaan met nieuwe plannen. Vanaf nu kun je als toeristische ondernemer gebruik maken van een planvorming voucher van maximaal € 25.000,-.

Deze vouchers zijn specifiek voor het ontwikkelen van toekomstplannen. Deze vouchers zijn onderdeel van het ‘Aanjaagprogramma innovatie toerisme’ van Impuls, gericht op inspiratie, ondersteuning en financiering voor toeristische bedrijven in Zeeland. Dit aanjaagprogramma is mede tot stand gekomen door samenwerking met HISWA-RECRON.

Je kunt als toeristische ondernemer de voucher voor integrale planontwikkeling inzetten om externe expertise, onderzoeken en businesscase ontwikkeling te financieren. In de plannen moeten thema’s als energietransitie, klimaatadaptatie maar ook businesscase ontwikkeling conform de uitgangspunten van de provinciale Kustvisie centraal staan. Realisatie van de ontwikkelde plannen valt buiten deze voucherregeling. Het gaat dus echt om de planvormingsfase.

Wil je meer weten over deze regeling, klik hier.

Blijf investeren! Wees er snel bij, inschrijven hiervoor kan maar tot 27 september a.s.

Terug naar overzicht