Nieuws

2020-06-26 08:47:28

Gastvrijheidssector krijgt landelijke taskforce

26 juni 2020

Op 25 juni is op camping en attractiepark Duinrell in Wassenaar door staatssecretaris Mona Keijzer van EZK de Taskforce Gastvrijheidssector opgericht. De sector wil al lang een minister voor toerisme en recreatie maar tot die tijd is dit een mooie start om de sector beter op de Haagse agenda te krijgen.

De taskforce is mede tot stand gekomen door HISWA-RECRON en Gastvrij Nederland, de samenwerking van brancheorganisaties in de sector. Tijdens een crisis overleg met Minister Wiebes op 7 april werd aangedrongen op regelmatig corona overleg. In overleg met het ministerie is besloten er een structureel overleg van te maken. Voor nu ligt de focus op de effecten van de crisis in de gastvrijheidssector en de noodzakelijke herstelmaatregelen.

De vaste kernleden zijn Koninklijke Horeca Nederland, de Club van 11 (attractieparken), HISWA-RECRON en de VNO-MKB ondernemerskoepel Gastvrij Nederland. Vanuit de overheid zijn vertegenwoordigers van rijk, provincies en gemeenten betrokken. NBTC en CELTH (onderwijs) ondersteunen de taskforce. Op thema’s kunnen andere sectoren worden uitgenodigd. 

Geert Dijks, directeur HISWA-RECRON vertegenwoordigt de watersport- en recreatiesector. “onze sector is in het verleden vrijwel geheel gedecentraliseerd naar provincies en gemeenten. We zijn dan ook blij dat juist IPO en VNG aansluiten omdat zij ook het belang zien van een centrale regie en coördinatie op regio-overstijgende thema’s. Dat laat deze crisis ook wel zien. Het spaart tijd en kosten en leidt tot eenduidiger beleid.”

De taskforce is meteen goed van start gegaan. Voor nu is vooral aandacht gevraagd voor regelingen die voor seizoensbedrijven nog steeds niet passend zijn zoals de NOW regeling. Ook is door HISWA-RECRON aangedragen dat er nu toch snel verruiming moet komen voor gesloten sectoren zoals de ondernemingen die zich richten op de groepenmarkt. Er zou een nationale autoriteit moeten worden ingesteld die binnen een paar dagen kan beoordelen of er verruimingen mogelijk zijn op basis van aangepaste protocollen van brancheorganisaties. Zoals voor het gemeenschappelijk gebruik van slaapvertrekken. 

Er werd door alle partijen aangedrongen dat er snel moet worden gewerkt aan een toeristisch nood-, herstel- en investeringsfonds. HISWA-RECRON heeft aangeboden het ministerie te helpen met het binnenhalen van EU steungelden en IPO en VNG haakten daar meteen op aan. In potentie moet er 2 miljard euro beschikbaar zijn voor een hersteloperatie in de toeristische sector. Zo kunnen we ons uit de crisis investeren. Door dekking van vouchers, staatssteunregelingen en destinatiemarketing. 

De taskforce komt 3 tot 4 keer per jaar bijeen en vaker als nodig en wordt ondersteund door een werkgroep beleid en werkgroep EU. 

Terug naar overzicht