2021-07-01 14:57:01

Gemeente Zaanstad zet door in watertoeristenbelasting, HISWA-RECRON zwaar teleurgesteld

1 juli 2021

Moties om de watertoeristenbelasting per 2022 af te schaffen, hebben helaas niet tot het gewenste resultaat geleid. Tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota 2021-2025 op 29 juni, bleek er in de gemeenteraad geen meerderheid om het voorstel -dat mede door acties van HISWA-RECRON tot stand was gekomen- te steunen.

'Wij vinden het bijzonder teleurstellend en onvoorstelbaar dat er in de raad te weinig gehoor is gevonden om deze voor de gemeente geld kostende activiteit af te schaffen’, zegt Gerdina Krijger, regiomanager van HISWA-RECRON. Samen met watersportondernemers en watersportverenigingen was HISWA-RECRON vorig jaar betrokken bij een gemeentelijk onderzoek naar de haalbaarheid van de invoering van watertoeristenbelasting. Dat het invoeren van watertoeristenbelasting de gemeente in financiële zin ook iets moest opleveren, was bij HISWA-RECRON vanzelfsprekend bekend. Pas ná de invoering van de belasting maakte de gemeente het resultaat van het onderzoek bekend: de opbrengsten zijn iets meer dan 40.000 euro per jaar.

‘Voor ons een reden om te stellen dat invoering nutteloos is. Dit bedrag is een schijntje vergeleken bij de kosten die gemaakt moeten worden’, vervolgt Krijger. ‘Een dergelijk kosten-baten verhaal zou bij een onderneming meteen als kansloos in de prullenbak belanden. Ook het bureau dat het onderzoek deed, kwam tot de conclusie dat de invoering van watertoeristenbelasting meer zou kosten dan opleveren.

Om die 42.000 euro te kunnen ontvangen, moet de gemeente de gelden innen, de administraties van ondernemers en verenigingen controleren, geregeld kostbare onderzoeken doen naar de grondslag van het forfait en de salarissen van de met deze activiteiten belaste ambtenaren betalen. Daarnaast moeten jachthavens rekeningen voor watertoeristenbelasting aan hun vaste ligplaatshouders uitschrijven, toelichten waarom zij innen voor de gemeente, toezien op de betaling van de facturen en watertoeristenbelasting innen bij passanten, afdrachten doen aan de gemeente en met een verklarende administratie en meewerken aan controles’. De kosten hiervoor zijn niet eens meegenomen. De ondernemer treedt op als belastinginner van de gemeente en dat doet hij helemaal gratis!’

Een boot van 10 meter met 4 opvarenden betaalt in een haven in Zaanstad per nacht netto 12 euro liggeld plus 2,50 BTW. De gemeente heft voor vier opvarenden maar liefst  8 euro toeristenbelasting. Samen met de BTW is de belasting 47% van de prijs. De gemeente prijst zich zo uit de markt waardoor die opbrengst van 42 duizend euro aan watertoeristenbelasting wellicht nog veel lager uitvalt. En de ondernemer moet daarvoor hoge kosten maken en het verlies aan omzet opvangen.  

Met het benaderen van alle raadsleden hoopte HISWA-RECRON op inkeer én gehoor op het dringende verzoek om afschaffing van de watertoeristenbelasting.
De organisatie beraadt zich nu op vervolgacties.

Terug naar overzicht