2021-07-09 15:10:57

Groot onderhoud brug en sluis Driemond

9 juli 2021

HISWA-RECRON is door Waternet geïnformeerd over groot onderhoud aan de brug en sluis in Driemond. De verwachting is dat de meeste werkzaamheden in de winter van 2022/2023 worden uitgevoerd. Op dit moment bekijkt Waternet of een deel van de werkzaamheden eerder kunnen uitgevoerd kunnen worden. Dit zal dan in de winter van 2021/2022 plaatsvinden. HISWA-RECRON heeft nadrukkelijk aangegeven dat werkzaamheden buiten het vaarseizoen dienen plaats te vinden én de noodzaak van tussentijdse openingen gedurende de werkzaamheden.

 

Waternet heeft onderzoek gedaan naar de huidige staat van de brug. Hieruit is gebleken dat de brug is verouderd en onvoldoende sterkte biedt voor de verwachte verkeersintensiteit. Daarnaast zijn er op dit moment veel storingen en zijn er noodreparaties nodig om de brug goed te laten werken. Om de brug toekomstbestendig te maken, voert Waternet groot onderhoud uit aan de brug en sluis in Driemond.

Om te zorgen dat Driemond goed bereikbaar blijft, wordt tijdens de werkzaamheden een tijdelijke brug geplaatst. De tijdelijke brug is bereikbaar voor hulp- en nooddiensten, auto’s, fietsers en voetgangers. Het Voorlopig Ontwerp voor de brug en sluis is gereed. Op dit moment wordt gekeken welke aannemer het werk gaat uitvoeren. Samen met deze aannemer zorgen we voor een Definitief Ontwerp. Zodra de aannemer en de planning (grotendeels) bekend zijn, organiseert Waternet voor de direct omwonenden een informatiedag/avond. HISWA-RECRON zal zelf haar leden op de hoogte brengen zodra meer bekend is over de planning.

Zie ook: www.waternet.nl/werkzaamheden/onderhoud-brug-driemond/ en bekijk deze video.

 

 

Terug naar overzicht