2020-06-25 16:22:17

Het coronavirus in de verblijfsrecreatie: voorjaarsstorm of klimaatverandering?

25 juni 2020

Jong RECRON: de coronacrisis als kans voor jonge reacreatieondernemers!

De coronacrisis raakt onze sector stevig. We kunnen vaststellen dat het vrijetijdslandschap de komende tijd gaat veranderen. Misschien wel blijvend! HISWA-RECRON werkt momenteel aan economische maatregelen om de sector op de been te houden. Het gaat dan met name om het waarborgen van voldoende liquiditeit, zodat bedrijven niet failliet gaan.  Maar ook de lange termijn effecten, met name de investeringscapaciteit, zijn erg relevant voor Jong RECRON leden. Want door slim te investeren, investeer je in de continuïteit van je bedrijf en daarmee de vakantiemogelijkheden in eigen land.
Om inzicht te krijgen in de lange termijn effecten en onze visie op de kansen en bedreigingen van deze crisis, hebben twee van onze oud-leden een onderzoek uitgevoerd; Merel de Groot en Jeske van Gerven. Je vindt een link naar het onderzoek hieronder.

Terug naar overzicht