2021-06-09 09:32:40

HISWA-RECRON blij met uitstel doorvaarvignet Amsterdam

9 juni 2021

De invoering van een nieuw systeem waarbij er betaald moet worden om door het Amsterdamse binnenwater te varen, is uitgesteld tot de start van het vaarseizoen 2022. Het zogeheten doorvaartvignet zou afgelopen april al worden ingevoerd, maar de gemeente heeft meer tijd nodig. HISWA-RECRON ondersteunt het uitstel.

‘Uiteraard zijn wij op de hoogte van het uitstel, wij hebben daar zelf bij de wethouder om gevraagd,’ zegt Gerdina Krijger, regiomanager bij HISWA-RECRON. ‘De verplichting voor het vignet was al geruime tijd aangekondigd, maar niemand wist hoe het vignet aangeschaft kon worden. Wij kregen zeer veel vragen van onze leden’.

Eigenaren van een pleziervaartuig zijn nu al verplicht een vignet te plaatsen als zij op een ligplaats liggen of afmeren op het Amsterdamse binnenwater. Zij moeten daarvoor binnenhavengeld betalen. Daar komt volgend jaar bij dat ook een vignet vereist is als een pleziervoertuig alleen wil (door)varen op het Amsterdamse binnenwater. Een dergelijk vignet moet 20 euro gaan kosten. De invoering van het systeem heeft echter meer tijd gekost dan de gemeente vooraf had ingeschat. Zo bleken de aanpassingen in het gemeentelijke Binnenhavengeld-systeem groter dan van tevoren verwacht.

‘Wij adviseren de gemeente om tijdig met ons te kijken hoe het doorvaartvignet ingevoerd kan worden. Er zitten namelijk nogal wat haken en ogen aan, bijvoorbeeld ook vanwege de staande mast route door de stad. De gemeente heeft ons overigens verzekerd dat de 20 euro voor het vignet dat drie jaar geldig is, uitsluitend is bedoeld om de kosten van de chip of de sticker te dekken. Eerder (2014) was er sprake van botentol (betalen voor het varen op de wateren). Daar hebben wij gelukkig een stokje voor kunnen steken!’

https://www.at5.nl/artikelen/209397/invoering-vaarvignet-met-een-jaar-uitgesteld

Terug naar overzicht