2022-11-15 14:44:06

HISWA-RECRON hekelt verhoging van torenhoge toeristenbelasting Bloemendaal

15 november 2022

Gemeente Bloemendaal beslist op 10 november over een verhoging van de toeristenbelasting in 2023. Behalve een inflatiecorrectie van 10 cent op de toeristenbelasting, wordt nogmaals een verhoging van 10 cent  voorgesteld. Hiermee stijgt de toeristenbelasting van € 3,30 naar 3,50 per persoon per nacht en wordt met deze extra verhoging € 50.000 euro gegenereerd als dekkingsbijdrage aan de gemeentebegroting. Deze ontwikkeling vinden wij uiterst ongewenst.

Gerdina Krijger van HISWA-RECRON heeft de raadsleden aangeschreven . ‘Vergelijking met andere gemeenten aan de kust levert op dat Bloemendaal als kustgemeente het hoogste tarief toeristenbelasting hanteert. In Zandvoort, Castricum, Noordwijk, Bergen zijn de tarieven beduidend lager. Belangrijke opmerking daarbij is dat in overzichten (zoals in de Coelo atlas van gemeente lasten) de tarieven toeristenbelasting voor een hotelovernachting worden vermeld. Er is dan -zoals bijvoorbeeld in Amsterdam en Zaanstad- sprake van een gedifferentieerd tarief wat in geval van een overnachting in een hotel fors hoger is.

In Bloemendaal is geen sprake van een gedifferentieerd tarief en wordt voor ieder type accommodatie hetzelfde bedrag gerekend. Gewone kampeerders betalen zodoende een fors bedrag bovenop de overnachtingsprijs. Voor een gezin met twee kinderen betekent dit per dag 14 euro extra kosten. Op weekniveau is dat 100 euro! Gemeente Bloemendaal maakt op deze wijze het verblijf in haar gemeente veel te duur, hetgeen concurrentieverstoring met gemeenten waar de toeristenbelasting lager is, in de hand werkt’, zo schrijft Krijger. ‘Als belastinginner voor de overheid (de gemeente legt de heffing op bij de verblijfsbieder, die vervolgens de belasting int  bij de gast) zou het toeristisch recreatief bedrijfsleven iets terug mogen zien van de opgehaalde gelden. De opbrengsten van de toeristenbelasting gaat naar de Algemene Middelen. Sterker nog, wegens een te kort in de pot wordt de toeristenbelasting verhoogd! Naar ons idee hoort de sector geen sluitstuk op de begroting te zijn. De toeristenbelasting is – hoewel met een wettelijke grondslag – nu eenmaal discriminatoir van aard. Andere ondernemingsvormen – vaak ook andere gastvrijheidsvormen - betalen deze belasting niet. Reden te meer voor een gematigde inzet van dit middel’.

Tot slot vraagt Krijger of de gemeente zich realiseert dat iedere euro die de gemeente int bij toeristen in de vorm van belastingen, niet naar de bedrijven gaat. Dat gaat ten koste van de winst, die hard nodig is om marktconform  blijven aanbieden. Nu en in de toekomst.

De raadsleden wordt gevraagd om niet in te stemmen met het voorstel tot verhoging van de toeristenbelasting.

Terug naar overzicht