2021-05-05 13:31:30

HISWA-RECRON ondersteunt verzoek watersportondernemers Noordersluis

5 mei 2021

Provincie Flevoland gaat in 2022 grote onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan de Noordersluis in Lelystad. Hierdoor zal de doorgang naar het Markermeer gestremd zijn van 28 februari tot 2 april. Watersportbedrijven die gelegen zijn achter de sluis hebben bij de provincie aangegeven dat er juist in deze periode zo’n 100 tot 150 boten naar de havens komen en 25 tot 50 boten voor onderhoud komen. De bedrijven komen door de stremming flink in de problemen. Eén opening per week gedurende de stremming zou verlichting kunnen geven. HISWA-RECRON is blij met de inbreng van de ondernemers en het constructive gesprek dat wordt gevoerd met de provincie.

Ter ondersteuning van hun verzoek van de bedrijven heeft HISWA-RECRON de provincie geschreven en bevestigt dat in de aanloop naar het watersportseizoen vele boten opgehaald worden vanuit de stalling, dan wel aangeboden voor onderhoud en reparatie. In geval bedrijven achter de sluis niet bereikbaar zijn is er de terechte vrees dat klanten naar elders gaan en ook niet meer terugkomen. Dit levert economische schade op bij het bedrijfsleven en dat is uiteraard ongewenst. HISWA-RECRON heeft aangegeven het liefst te zien dat de werkzaamheden worden uitgevoerd voor 1 maart 2022. Indien dat niet mogelijk is, verzoekt HISWA-RECRON om iedere week een draaiing mogelijk te maken. Met een goede en tijdige communicatie verwachten we dat ‘het leed’ voor de watersportbedrijven hiermee te overzien is.

Terug naar overzicht