2021-07-07 16:41:10

HISWA-RECRON verbolgen over uitstel besluit toeristenbelasting Schagen

7 juli 2021

Recreatiesector het kind van de rekening?

Een besluit over de toeristenbelasting 2022 in gemeente Schagen is door de gemeenteraad uitgesteld naar de Begrotingsraad van november. HISWA-RECRON vindt het onbegrijpelijk én onaanvaardbaar dat de gemeenteraad de duidelijke afspraken (Indexering en tarief vaststellen voor de zomervakantie) die waren gemaakt met de sector, naast zich neerlegt.


 

‘Wij werkten begin dit jaar samen met de Ondernemers Federatie Schagen R&T en LTO-HLS mee aan een onderzoek van de gemeente naar de effecten van de toepassing van tariefdifferentiaties’, legt Gerdina Krijger van HISWA-RECRON uit. ‘Voor onze sector bleek het lastig de handen hiervoor op elkaar te krijgen en op voorwaarde dat het tarief toeristenbelasting niet verhoogd zou worden, zagen wij af van alternatieven als een lager tarief voor kamperen. Dit in tegenstelling tot de agrariërs die arbeidsmigranten op de boerderij huisvesten: zij worden vrijgesteld van het betalen van toeristenbelasting!’

Tijdens de raadsvergadering op 29 juni bleek er onduidelijkheid over de gevolgen van de gemiste inkomsten vanwege de arbeidsmigranten op de meerjarenbegroting. De gemeente verwacht namelijk per jaar zo’n 30.000 euro aan inkomsten mis te lopen. De raad besloot vervolgens om geen besluit te nemen en de besluitvorming door te schuiven naar november.

‘Dat is voor ons veel te laat’, vervolgt Krijger. ‘De facturen naar de klanten zijn dan al verstuurd voor de boekingen 2022. De grote vrees bestaat namelijk dat de gemeente vanwege het tekort door de arbeidsmigranten alsnog het tarief van de toeristenbelasting gaat verhogen. Hiermee wordt de recreatiesector het kind van de rekening. Dat is tegen de afspraken en daarmee ongehoord! Daar komt bij dat er op korte termijn flinke uitbreidingen op verschillende recreatiebedrijven worden gerealiseerd, wel 400 eenheden. Dat zijn flinke inkomsten qua toeristenbelasting. Die komen bovenop de 1,6 miljoen euro die de gemeente nu al jaarlijks binnenhaalt. Het tekort vanwege de arbeidsmigranten wordt hiermee ruimschoots gecompenseerd’.

HISWA-RECRON beraadt zich op vervolgstappen richting de gemeente. 

 

Terug naar overzicht