Nieuws

2020-05-18 11:28:10

HISWA-RECRON wil uitstel behandeling Nota Varen 2 in gemeenteraad Amsterdam op 19 mei

18 mei 2020

Op 19 mei behandelt de Gemeenteraad van Amsterdam de Nota Varen 2. Onderdeel daarvan is de maatregel waarbij wordt bepaald dat er vanaf 2025 uitsluitend emissieloos gevaren mag worden in het centrum. HISWA-RECRON wil uitstel van behandeling van de Nota Varen 2 omdat de plotselinge behandeling in de raad te kort van te voren werd aangekondigd.

Vanwege de coronacrisis werd de voorgenomen communicatie met de gemeenteraadsleden stil gelegd en konden bedrijfsbezoeken door gemeenteraadsleden niet door gaan. Op de tweede plaats verzoekt zij de gemeente om de ingangsdatum van uitstootvrij varen in het centrum aan te passen van 2025 naar 2030. Op die manier kan er eerst gewerkt worden aan de benodigde infrastructuur in de stad en tevens in de jachthavens. Ook is het aannemelijk dat de ontwikkeling van elektrisch varen, en dan vooral de stroomvoorziening (accu’s en/of waterstof) op een veel hoger en betaalbaarder niveau zal liggen.

In de (vanwege de coronacrisis) schriftelijke inspraakreactie voor de Commissievergadering meldt HISWA-RECRON dat de waterrecreatiesector onvoldoende werd en wordt gehoord. En hoewel er een symposium samen met de gemeente werd georganiseerd waaruit bleek dat emissieloos varen in 2025 voor verreweg de meeste bedrijven niet haalbaar is, gaat de gemeente onverstoorbaar door op de ingeslagen weg.

HISWA-RECRON claimt dat de ingangsdatum voor emissieloos varen in 2025 zonder enig onderzoek naar de haalbaarheid daarvan in de Nota Varen deel 2 is opgenomen. Uit een enquête onder ligplaatshouders blijkt dat meer dan een derde van de Amsterdamse watersporters bij emissieloos varen in 2025 in het centrum van Amsterdam elders ligplaats zoekt of stopt met varen. Ook blijkt uit de enquête dat nog geen 4% van de watersporters emissieloos vaart. Daar komt bij dat zeven op de 10 respondenten zegt de kosten voor ombouw niet zelf te kunnen dragen. Verder blijkt dat slechts 10% van de jachthavens beschikt over voldoende elektrische infrastructuur. Forse investeringen zijn nodig en deze (zoals het verzwaren van de hoofdaansluitingen) zijn bijna niet op te brengen door de bedrijven. Leander kan geen uitsluitsel geven of de benodigde elektriciteit überhaupt wel geleverd wordt.

Terug naar overzicht