Nieuws

2019-10-10 14:09:00

HISWA tekent nieuw samenwerkingsovereenkomst Waterpoort

10 oktober 2019

Op 10 oktober is een nieuwe samenwerkingsovereenkomst Waterpoort getekend voor een periode van vier jaar. Vierendertig partners uit bedrijfsleven, (semi-)overheid en onderwijs tekende de overeenkomst waaronder HISWA. Waterpoort ontstond in 2012 jaar geleden als samenwerkingsverband tussen overheden om de regio te verenigen in de aanpak van de problematiek rondom de waterkwaliteit van het Volkerak-Zoommeer. Inmiddels is Waterpoort dé verbindende factor in de regio voor gebiedsontwikkeling. 

De komende vier jaar starten projecten die leiden tot een grotere regionale vitaliteit. Zo speelt de samenwerking in op relevante maatschappelijke opgaven en draagt Waterpoort bij aan een aantrekkelijker verblijfsgebied waar het goed wonen, werken en recreëren is.

Waterpoort ligt op de grens van Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland en is zowel een gebied als een samenwerkingsverband. De overheidsinstanties uit de regio hebben het samenwerkingsverband opgezet omdat de sociaaleconomische ontwikkelingen in het gebied onder druk stonden. Ook de ontwikkeling van alternatieve zoetwatermaatregelen om de eventuele verzilting van het Volkerak-Zoommeer te compenseren waren aanleiding samen te gaan werken met als doel om Waterpoort toekomstbestendig maken met onder andere alternatieve zoetwaterbronnen, en tegelijkertijd investeren in het aantrekkelijker maken en houden van het gebied voor de toerist, de ondernemer en de inwoner.

Waterpoort bestaat uit de gemeenten Goeree-Overflakkee, Tholen, Bergen op Zoom, Steenbergen, Moerdijk en Halderberge. En de wateren Zoommeer - Krammer - Volkerak, Schelde-Rijnkanaal en de Mark-, Dintel- en Vlietboezems.

Middels een kernteam worden ondernemers, bewoners en overheidsinstanties met elkaar verbonden en wordt het netwerk ingezet om gelden los te krijgen en ondernemers te helpen met het opzetten van nieuwe projecten. Drie thema’s staan centraal: water, deltanatuur/landschap en historisch/cultureel erfgoed. Centraal staat het verbinden van het water met de regio. Het vele water schept kansen voor wonen, recreatie en natuur. Daarnaast heeft het gebied veel historie. Dit is terug te zien aan de vele forten die er nog staan zoals Fort Sabina en Fort Prins Fredrik, die in de komende jaren gerestaureerd en ontwikkeld worden. Hierbij wordt ook het onderwijs betrokken. Er is ook een cursus Gastheerschap en de Waterpoort Academy is opgericht, waar ondernemers of inwoners met een goed idee hun project van de grond te krijgen.

Meer informatie over Waterpoort is te vinden op www.waterpoort.nl

Terug naar overzicht