Hoorn coördineert maaien waterplanten, Stichting Maaien waterplanten IJMeer-Markermeer adviseert

16 juni 2021

De voorbereidingen voor het maaien van de waterplanten op het IJmeer en Markermeer zijn in volle gang. Gemeente Hoorn heeft hierbij voor het eerst de centrale en coördinerende rol. Eerder voerde de stichting Maaien Waterplanten IJmeer/Markermeer deze taken uit.  Vanaf 2021 is zij adviseur van Hoorn en bereidt op dit moment onder andere de kaarten voor waar de gebieden op staan die gemaaid moeten worden. Inmiddels is er een vergunning verleend voor 700 hectare en kan het maaien per 1 juli starten.

Gemeenten rond het IJmeer en Markermeer zijn begin 2021 een samenwerking met elkaar aangegaan om het jaarlijks maaien van de waterplanten op de meren te organiseren. Deze samenwerking is vastgelegd in een zogenaamde samenwerkingsovereenkomst. Gemeente Hoorn heeft hierbij een centrale rol als coördinator. Zij collecteert de benodigde middelen die de aangesloten gemeenten jaarlijks bijdragen, vraagt vergunningen aan en geeft opdracht aan de maaiers.

HISWA-RECRON is blij met de nieuwe regeling. Dankzij de lobby van de waterrecreatiesector ligt de organisatie van het jaarlijks maaien van de waterplanten nu bij de overheid. Eerder was er een private regeling via de Stichting Maaien Waterplanten IJmeer & Markermeer, welke was opgericht door HISWA en Watersportverbond. Zij fungeerde als opdrachtnemer voor het maaien. Dit bleek een flinke en té verantwoordelijke taak voor een organisatie met een bestuur van vertegenwoordigers van commerciële jachthavens en verenigingshavens die zich vrijwillig en onbetaald inzetten.

Terug naar overzicht