Nieuws

2019-08-20 14:25:39

Imago Groningen vooral positief bij bezoekers

20 augustus 2019

De provincie Groningen heeft onlangs het adviesbureau SWECO (vroeger Grontmij) een imago onderzoek laten doen naar het beeld van niet-bezoekers over de provincie Groningen. Hierbij is de mening van niet-bezoekers tegenover bezoekers gezet. Inmiddels is dit het vierde imago-onderzoek en dat maakt vergelijken interessant.

Net als in de voorgaande metingen is ook in 2019 gebleken dat het enthousiasme over Groningen als toeristische bestemming toeneemt als men de provincie (recent) heeft bezocht. Bezoekers hebben een positiever beeld van Groningen dan niet-bezoekers. Er is sprake van positievere associaties en hogere rapportcijfers voor het aanbod van toeristisch-recreatieve voorzieningen in de provincie. Het bezoek aan de provincie Groningen wordt door bezoekers met een 7,7 gewaardeerd. Niet-bezoekers geven aan dat ze verwachten een bezoek aan Groningen met een 6,2 te waarderen. De verwachtingen liggen dus beduidend lager dan de waardering die bezoekers feitelijk geven. Het is dus van belang om de groep niet-bezoekers te overtuigen om naar Groningen te komen, zodat ze ervaren dat het bezoek hun verwachtingen zal overstijgen.

Een belangrijk aandachtspunt was de vraag of de problematiek rondom aardbevingen een rol hebben gespeeld bij het imago. Onder niet bezoekers blijkt dit sterker te spelen. Ook geeft het onderzoek aan dat bezoekers vaker dan niet-bezoekers aangeven niet (meer) te willen komen. Dit gegeven vraagt wel aandacht.

De grootste uitdaging is niet anders dan in 2016 namelijk de niet-bezoeker ervan overtuigen dat de provincie Groningen een bezoek waard is! Er zit nog steeds een aanzienlijk verschil in de beleving van de bezoeker en het beeld van de niet-bezoeker. De niet-bezoeker is nog te overtuigen om naar Groningen te komen. Zo’n tweederde van de niet-bezoekers twijfelt nog over een bezoek aan Groningen. Bij deze grote groep liggen kansen. Belangrijk om hierbij te vermelden is dat de niet-bezoekers de provincie Groningen met name zien als een bestemming voor een weekend weg.

Om de niet-bezoeker te bewegen een bezoek aan de provincie Groningen te brengen, is het verstandig om in te spelen op de beweegredenen die deze groep zelf heeft aangegeven om Groningen wellicht te gaan bezoeken. Dit zijn de stad Groningen, de natuur en de Wadden. En om de belangrijkste belemmering namelijk de ‘verre afstand’ beter inzichtelijk te maken.

 

Terug naar overzicht