Nieuws

2019-12-11 12:22:23

Interessante ledenbijeenkomst in de Delta

11 december 2019

Op 10 december bezochten HISWA leden in de Delta de Nautische Centrale in Vlissingen. De door HISWA georganiseerde bijeenkomst werd goed bezocht, de groep paste maar net in de centrale bedieningsruimte. De ondernemers kregen een kijkje in de keuken van de centrale met een aansprekend verhaal, terwijl met het dagelijkse werk werd meegekeken. De Nautische Centrale bedient de sluizen va Vlissingen en Veere, de Zeelandbrug en de bruggen in het kanaal voor Walcheren.

Een tweede gedeelte van de bijeenkomst vond plaats in Hotel Arion, gelegen aan de boulevard. Met één blik, op de Westerschelde (mooi uitzicht) en één blik op een  plattegrond van het Deltagebied, werden de ondernemers geïnformeerd door Rijkswaterstaat over de grote onderhoudsopgave aan 22 bruggen en sluizen van ca 2020 tot 2030. Het voorkomen of minimaliseren van de onvermijdelijke overlast is een lastige puzzel, waarbij het bedrijfsleven goede inzichten en wensen mee kan geven. Die afspraken zijn er dan ook in samenspraak met HISWA gemaakt.

Laatste onderdeel van de bijeenkomst was een overzicht van de HISWA actualiteiten in de regio. Met name de ‘Verkenning aanlandingen op zee’, waarbij vier voorkeurtrace’s zijn om windparken op zee te verbinden met een converterstation op land, roept verdere vragen op.  Deze trace’s gaan mogelijk door het Veerse Meer of het Haringvliet. HISWA volgt het dossier en zal leden verder informeren.

De bijeenkomst werd afgesloten met een (facultatief) gezamenlijk diner. 

Terug naar overzicht