2020-07-14 10:22:46

Leer kinderen jongleren, maar voorkom jongleren met uren

14 juli 2020

Kinderen leren jongleren in een animatieteam. Voor veel jongeren leuk werk in deze zomerperiode. Maar voorkom dat zij moeten jongleren met hun uren en salaris. Dat is de oproep van Inspectie SZW aan bedrijven in de recreatiesector die jongeren inhuren om kinderen te vermaken. Vaak worden deze jongeren voor een aantal uur per dag of een dagvergoeding aangenomen. In de praktijk zijn ze echter soms de hele dag en ook ’s avonds aan het werk. Onderbetaling en te lange werkdagen zijn dan een risico.

De animatiemedewerkers moeten minimaal het voor hen geldende wettelijk minimumloon betaald krijgen. Verder mogen ze niet meer dan een bepaald aantal uren per dag en per week werken (afhankelijk van de leeftijd) en moeten ze voldoende rusttijd krijgen. Voor de Arbeidstijdenwet (Atw) is een deugdelijke urenregistratie vereist. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de inlener van het animatiepersoneel, wanneer de inlener het gezag over het personeel heeft. In dit geval dus de camping, het vakantiepark of bijvoorbeeld het pretpark dat mensen inhuurt bij een animatiebedrijf. Uiteraard heb je die verantwoordelijkheid ook als het animatiepersoneel in loondienst is. De Inspectie SZW zal de komende tijd controleren of deze inleners en werkgevers zich houden aan de regels. Daarbij kunnen ook de (ingeleende) medewerkers zelf worden bevraagd.

Het niet kunnen overleggen van een deugdelijke registratie waaruit de begin-, pauze- en eindtijden van de werknemer blijken, is een overtreding van de Arbeidstijdenwet en kan leiden tot een boete. Dat is ook zo bij te weinig rust of te veel gewerkte uren. Er zijn geen eisen aan de vormgeving van de urenregistratie. Wel moet toezicht op de naleving van de arbeids- en rusttijden mogelijk zijn. Alle daadwerkelijk gewerkte uren moeten geregistreerd worden. Dit houdt in dat alle voorbereidingshandelingen, de uitvoering en het opruimen van de activiteit als daadwerkelijk gewerkte uren worden beschouwd. Al deze uren moeten geregistreerd worden en uiteindelijk ook als loon uitbetaald worden.

Ook het niet kunnen overleggen van informatie waaruit het betaalde loon en de betaalde vakantiebijslag van de werknemer blijkt kan leiden tot een boete. Het is een overtreding van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml).

Meer informatie:

Terug naar overzicht