2021-07-13 16:54:28

Maaien waterplanten IJmeer en Markermeer gestart

13 juli 2021

De waterplanten op het Markermeer en IJmeer worden gemaaid. Vrijdag  9 juli is er gestart met de klus van 700 hectare te maaien areaal.

‘Het maaien is noodzakelijk om veilig te kunnen varen op de meren’, zegt Gerdina Krijger, regiomanager bij HISWA-RECRON. ‘Waterplanten kunnen de vaart belemmeren en dat moet voorkomen worden. Wij zijn blij dat de overlast tijdig en grondig wordt aangepakt’.

In het voorjaar van 2021 is er een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen tien verschillende gemeenten die grenzen aan het Markermeer en IJmeer. De doelstelling is het gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen in de aanpak van overlast door waterplanten. De deelnemende gemeenten en provincies stellen budget beschikbaar om het gebied binnen de mogelijkheden zo bevaarbaar en veilig mogelijk te houden. Gemeente Hoorn heeft de benodigde vergunningen aangevraagd en regelt het maaien. De Stichting Maaien Waterplanten Maaien IJMeer en Markermeer (opgericht door HISWA en Watersportverbond) adviseert de gemeente bij de werkzaamheden en wijst de te maaien gebieden aan.

‘De werkzaamheden van de Stichting zijn sinds dit jaar gewijzigd van opdrachtgever naar adviseur van gemeente Hoorn’, vervolgt Krijger. ‘De rollen en taken zijn nu verdeeld zo als het hoort, waarbij de overheid haar verantwoordelijkheid neemt’.

Voor HISWA-RECRON is het van groot belang dat er behalve het jaarlijks maaien óók structurele oplossingen komen om de waterplantenoverlast aan te pakken. Zij voelt zich gesteund door het initiatief van bestuurders van Noord-Holland, Flevoland, Utrecht en Gelderland om naar de Tweede Kamer te gaan met een in gezamenlijk met de waterrecreatiesector opgesteld Position Paper. Daarin wordt gevraagd om een beheerbudget van één miljoen per jaar én  66,7 miljoen beschikbaar om verschillende vaarroutes te verdiepen.

‘We zijn er dus nog niet’, besluit Krijger. ‘Maar we kunnen in ieder geval dit jaar weer varen!’

 

 

Terug naar overzicht