Nieuws

2019-07-09 10:37:16

Minister verandert plannen vliegveld Lelystad na 10.000 inspraakreacties niet

9 juli 2019

Ondanks het grote verzet tegen de opening van vliegveld Lelystad heeft Minister Cora van Nieuwenhuizen haar voornemen nauwelijks gewijzigd. Dat bleek eind vorige week toen het ministerie een nota van antwoord publiceerde. In de nota wordt ingegaan op alle zienswijzen die door bewoners, actiegroepen en RECRON zijn ingediend. 75 RECRON-leden ondertekenden een paar maanden geleden de zienswijze van onze branchevereniging, waarin kritiek werd geuit op het voornemen om laagvliegroutes te hanteren zolang het luchtruim nog niet is heringedeeld. Deze laagvliegroutes zullen forse geluidshinder voor campings en vakantieparken in de regio met zich meebrengen.

De minister is niet tegemoet gekomen aan de bezwaren van de RECRON-leden. Ook de bezwaren die zich toespitsten op de communicatie vanuit het ministerie worden in de nota van antwoord niet beantwoord. Naast een eigen zienswijze ondersteunde RECRON ook een gezamenlijk zienswijze van de Gezamenlijke Actiegroepen tegen Lelystad (SATL). De actiegroepen laten ook weten ‘zeer teleurgesteld’ te zijn in de reactie van het ministerie.

Of vliegveld Lelystad in 2021 inderdaad open gaat voor grote commerciële vluchten blijft de vraag. De Europese Commissie heeft nog steeds bezwaren tegen de plannen omdat de Minister in haar ogen vliegmaatschappijen niet kan dwingen om Lelystad straks te gaan gebruiken. Dit is in de plannen van het Ministerie van I&W wel noodzakelijk om van Lelystad het gewenste ‘overloopvluchthaven’ te maken. Ook de recente uitspraak van de Raad van State over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), kan roet in het eten gooien.

“Met het grote verzet van burgers, ondernemers en ook de Europese Commissie staan er verschillende lichten op rood voor de plannen”, zegt Jarin van der Zande van RECRON. “Ondanks dit gebrek aan draagkracht blijft de Minister stug doorgaan met de plannen. De komende periode blijven we in onze lobby en doormiddel van verschillende overlegstructuren pal staan voor de belangen van onze recreatieondernemers.”

Terug naar overzicht