Nieuws

2019-05-13 09:30:00

Nieuwe Cao Recreatie en Fonds Cao Recreatie

13 mei 2019

RECRON heeft met de vakbonden een nieuwe Cao Recreatie en Fonds Cao Recreatie kunnen afspreken.

De leden van RECRON hebben inmiddels met grote meerderheid ingestemd met deze nieuwe cao's. In de Cao Recreatie worden de arbeidsvoorwaarden waaronder loon afgesproken. De bepaling dat er met seizoenscontracten (maximaal 9 maanden en na minimaal 3 maanden weer in dienst treden wanneer sprake is van een seizoensbedrijf) wordt ongewijzigd voortgezet.

De Fonds Cao gaat over arbeidsmarktbeleid en leren en ontwikkelen. Nieuw is dat de verblijfsrecreatie een platform gaat aanbieden aan alle werknemers en ondernemers met on line learning modules, die zowel vakgericht zijn als gericht zijn op bredere ontwikkeling.

De belangrijkste kenmerken zijn verder

Looptijden:

  • Cao Recreatie: 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020. 
  • Fonds Cao Recreatie: 1 juli 2019 tot en met 31 december 2020.

Loonontwikkeling:

  • Met ingang van 1 juli 2019 met 2 %
  • Met ingang van  1 oktober 2019 met 1 %
  • Met ingang van 1 juli 2020 met 1,5%
  • Met ingang van 1 oktober 2020 met 1,25 %

Er worden weer cao boekjes gedrukt en in de loop van dit jaar wordt er ook een cao app gelanceerd, waarin naast de formele tekst ook uitleg en verduidelijking wordt gegeven. De loontabellen worden binnenkort gepubliceerd.

Voor nadere details kunt u de bijlage raadplegen.

Terug naar overzicht