Nieuws

2020-05-19 16:04:39

Nieuwe opzet voor HISWA Symposium voor jachtbouw en jachtontwerp

19 mei 2020

Tijdens het International HISWA Symposium on Yacht Design and Yacht Construction, dit jaar op 17 en 18  november, staat niet alleen de wetenschap maar ook de praktijk centraal. Met als thema ‘Dare to share’, is er naast wetenschappelijke presentaties ook aandacht voor toegepaste kennisoverdracht op het gebied van jachtbouw en jachtontwerp. HISWA-RECRON, ondernemersorganisatie voor watersport en recreatie, is de aanjager van deze nieuwe opzet.

Michaël Steenhoff, manager jachtbouw bij HISWA-RECRON:  “Met een programmamix van wetenschappelijke onderzoekspresentaties en praktische onderwerpen is het symposium toegankelijk voor een breed publiek. We merkten dat er behoefte was aan het ‘handen en voeten’ geven van de wetenschap voor toepassing in de jachtbouwpraktijk van alledag. Wetenschap is de basis waar kennis wordt ontwikkeld, maar ondernemers zijn juist ook geïnteresseerd in wat je ermee kunt. Daarbij is het ook belangrijk dat kennis op een transparante wijze met de sector wordt gedeeld. Vandaar dat we deze editie kozen voor het thema ‘Dare to Share’.”

Het definitieve programma is in de loop van juni beschikbaar. De onderwerpen zijn voor bedrijven, kennisinstituten, maar óók voor studenten interessant. Zoals de machinekamer van toekomst, nieuwe constructiemethoden, varen op vleugels en de weg naar nul emissie. Het programma laat voldoende ruimte voor discussie en het stellen van vragen. 

Coronamaatregelen

Steenhoff: “Corona is een punt van aandacht en natuurlijk houden we rekeing met de anderhalvemetereconomie. Met aanpassingen moet het mogelijk zijn het symposium in november te kunnen organiseren. Mocht dit onverhoopt toch niet kunnen dan is een digitale variant achter de hand.”

 

Het International HISWA Symposium on Yacht Ddesign and Yacht Construction is op 17 en 18 november 2020 in RAI Amsterdam, aansluitend op de vakbeurs METSTRADE Show. Het symposium wordt mede mogelijk gemaakt door Feadship, Oceanco, Royal Huisman Shipyard en MARIN. 

Meer informatie staat op www.hiswasymposium.com en www.metstrade.com.

Terug naar overzicht