Nieuws

2020-10-16 15:50:00

Omgevingsverordening provincie Noord-Holland zet Wijdemeren op slot

16 oktober 2020

Ondernemers is het Oostelijk Vechtplassengebied vrezen het ergste als de ontwerp Omgevingsverordening op 22 oktober door de Staten van provincie wordt vastgesteld. Een brandbrief aan de Statenleden van HISWA-RECRON, de ondernemersorganisatie voor bedrijven in de watersport en recreatie, mede namens VNO-NCW West en Ondernemend Wijdemeren waarschuwt voor de ernstige negatieve gevolgen, waaronder schade bij het toeristisch recreatief bedrijfsleven.

In de verordening is sprake van nieuwe regelgeving (BPL begrenzingen) ten aanzien van landschap. ‘De ontwikkelruimte voor bedrijven wordt hierdoor ernstig beperkt. Denk hierbij aan het bouwen van een loods, recreatiewoningen of een nieuwe vaarverbinding. Het gebied gaat op slot’ zegt Gerdina Krijger, regiomanager bij HISWA-RECRON. ‘Terwijl we een Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen hebben om met 22 partijen te werken aan de noodzakelijke transitie van de (water)recreatiesector, wordt de deur nu voor onze neus dicht gegooid. Notabene door de provincie die kartrekker is van het akkoord! Dit is vanuit ondernemersperspectief ongewenst en onacceptabel’.  

De organisaties spraken eerder hun grote zorg uit middels zienswijzen en inspraak bij de commissievergadering. Daar werd door de provincie een belofte gedaan om met de gemeente Wijdemeren een verkenningstraject aan te gaan om in de toekomst mogelijk de begrenzing te wijzigen en een zogenaamde ‘botsproef’ te organiseren.

‘Dat is allemaal mosterd na de maaltijd’, vervolgt Krijger. ‘Ondernemers verkeren in grote rechtsonzekerheid als in de nieuwe verordening ‘nee, tenzij’ het wordt, waardoor nieuwe noodzakelijke initiatieven op voorhand in de kiem worden gesmoord. Ons dringend advies aan de statenleden is de verordening nu niet vast te stellen en de BPL begrenzingen te wijzigen’.

Terug naar overzicht