Nieuws

2020-07-20 11:13:41

Omzetderving ondernemende sport veel groter dan verwacht

20 juli 2020

De sportinfrastructuur is in gevaar door een verwachtte omzetderving van ca. euro 800 miljoen bij ondernemende sportaanbieders, zoals fitness, squash, zeilsport, zwemmen, dansen, yoga.

Uit de Monitor Sport en Corona uitgevoerd door het Mulier instituut blijkt dat sportondernemers hard geraakt zijn. Ook nu de binnensport weer is geopend is het omzetverlies nog steeds groot door de beperkende maatregelen.

De inkomstenderving zal deels kunnen worden opgevangen met kostenbesparingen en steunmaatregelen, maar er zal uiteindelijk in 2020 voor enige honderden miljoenen verlies worden geleden. De omzetdaling die dit veroorzaakt wordt tot 1 augustus op 800 miljoen euro geschat. Faillissementen en ontslagen zijn waarschijnlijk, waarmee een belangrijk deel van de sportinfrastructuur in Nederland in gevaar komt.

Lodewijk Klootwijk, woordvoerder van het Platform Ondernemende Sportaanbieders: “Het belang van de instanthouding van de sportinfrastructuur is belangrijker dan ooit. In feite is het de firewall voor de vitaliteit van de Nederlanders. Als ondernemende sportaanbieders pleiten wij voor een specifieke ondersteuning van de sportbranche in de hele breedte zodat deze zoveel mogelijk in stand blijft.”
 

Over het Platform Ondernemende Sportaanbieders

Het Platform Ondernemende Sportaanbieders is een samenwerkingsverband van ondernemende sportaanbieders die jaarlijks ruim 8 miljoen Nederlandse sporters in staat stellen hun sport te beleven. Dit wordt mogelijk gemaakt door de ruim 100.000 medewerkers bij ca. 12.000 ondernemende sportaanbieders met een totaalomzet van meer dan 4 miljard euro per jaar.

Deelnemende organisaties zijn:

Meer informatie over het Platform Ondernemende Sportaanbieders is te vinden op www.ondernemendesportaanbieders.nl

Terug naar overzicht