2021-05-28 15:23:40
20070923 0033

Onacceptabel: Lozing ernstig verontreinigd water door gaswinning boven Schiermonnikoog

28 mei 2021

HISWA-RECRON spreekt van een zorgelijke situatie dat de beoogde gaswinning boven Schiermonnikoog ernstige waterverontreiniging met zich meebrengt. Regiomanager Jan Ybema: “Het wordt tijd dat het Rijk haar verantwoordelijkheid neemt en in haar contracten opneemt dat milieuverontreiniging altijd moet worden voorkomen. Als dit in Duitsland mogelijk is dan kunnen we in Nederland niet achterblijven. Waarom werken we anders in Trilateraal verband samen om de Waddenzee goed te beschermen. De Waddeneilanden met toerisme als belangrijkste inkomstenbron en de Waddenzee met haar natuurwaarden mogen hier nooit de dupe van worden.”

Ybema: “Het is belangrijk dat het advies van de toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SODM) en de Mijnraad zwaar wordt meegewogen en daarom geen vergunning kan worden verleend. Wat is anders nog de meerwaarde van een toezichthouder en de Mijnraad? Beide instanties verwijzen naar het belang van de natuurgebieden en dat het gaat om een forse lozing. Met fors heb je het letterlijk over miljoen liters zwaar verontreinigd water dat grotendeels kan worden voorkomen door de installatie van koolstoffilters. Dat de minister Bas van ’t Wout stelt dat er geen strengere milieuregelgeving noodzakelijk is wil er bij HISWA-RECRON niet in en is volstrekt onbegrijpelijk. Juist een minister van Economische Zaken moet alle belangen afwegen inclusief die van toerisme en recreatie en natuur in het Waddengebied!”

Dat door de toezichthouder wordt geconstateerd dat hier weinig tegen valt te doen is eveneens zorgelijk volgens HISWA-RECRON. Er staan immers enorme gasbaten met dito winsten tegenover. Bedrijven dienen hun verantwoordelijkheid te nemen en niet net doen of hun neus bloedt. Ook de toxische eigenschappen van bijvoorbeeld Benzeen en Kwik zijn dermate ernstig dat het Rijk op voorhand moet ingrijpen volgens de recreatiebranche.

HISWA-RECRON tekent daarom bezwaar aan tegen de aangevraagde vergunning.
 

Terug naar overzicht