Nieuws

2019-12-23 09:46:22

Onderzoek naar elektrisch varen Nota Varen 1 en 2

23 december 2019

In het kader van de Nota’s Varen 1 en 2 gaat de gemeente Amsterdam onderzoek doen naar de bereidheid van watersporters om hun vaartuig om te bouwen naar elektrisch. De gemeente heeft beleid opgesteld waarbij de recreatievaart in 2025 in het centrum emissie loos moet zijn. Het overige Amsterdamse water (met uitzondering van het IJ, de Kostverlorenvaart en de Amstel) zijn in 2030 aan de beurt.

Voor de watersportbedrijven zijn de uitslagen van het onderzoek van groot belang. ‘Enerzijds moeten jachthavens zeer grote investeringen doen om de infrastructuur op de steigers aan te passen’, aldus Gerdina Krijger, regiomanager bij HISWA Vereniging. ‘Daarbij komt dat de capaciteit tot aan de haven vaak niet toereikend is en ook leverancier Leander onvoldoende kan leveren. Anderzijds moeten de klanten van deze bedrijven ook flink in de buidel tasten om hun boot naar elektrisch om te bouwen en de vraag is of de Amsterdamse watersporter dat wil en kan betalen’.
Begin volgend jaar wordt de Nota Varen 2 door de gemeente behandeld en zal HISWA een vervolg geven op eerdere inspraak en de resultaten daarbij gebruiken.

HISWA heeft haar leden in Amsterdam verzocht de enquête onder de ligplaatshouders te verspreiden. De gemeente zal zelf rechtstreeks de vignethouders aanschrijven. Ook watersporters van buiten Amsterdam kunnen aan het onderzoek meedoen. Tot 12 januari is er de mogelijkheid om in te vullen.

De enquête is bereikbaar via: https://www.amsterdam.nl/onderzoek/elektrisch-varen/

Terug naar overzicht