Nieuws

2020-05-03 11:50:00

Oproep voor Noodhulp aan Staatssecretaris

3 mei 2020

Op 30 april 2020 heeft Geert Dijks, directeur HISWA-RECRON een oproep gedaan aan Mona Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, om snel met noodsteun te komen. Met de verlenging van de maatregelen is ook de maand mei grotendeels verloren voor de sector en dat heeft ook al doorwerking in de maand juni.

De daling van de omzet van boekingen tot nu toe komt daarmee 75% lager uit dan normaal met uitschieters naar 92%. De schade loopt daarom al snel op tot ruim 1,1 miljard euro. Deze daling is ruim 17% van de jaaromzet gemiddeld. De lasten dalen maar met 8% omdat veel vaste lasten zoals kapitaalslasten en beheer- en onderhoudslasten gelijk blijven. De claim is inclusief de schade in de keten van de watersportsector zoals de bouw, toelevering en reparatie van vaartuigen die getroffen worden door importproblemen en vraaguitval.

HISWA-RECRON wil snel weer aan tafel met de bewindslieden om het verzoek voor noodsteun samen uit te werken. Tevens zullen met grote spoed bestaande regelingen zoals de NOW alsnog moeten worden aangepast en verlengd voor bedrijven met een seizoenskarakter. De noodzaak is hoog, zeker in de regio’s in West- en Zuidwest-Nederland waar in bepaalde  veiligheidsregio’s nachtverblijf vrijwel verboden is en voor bedrijven die al heel lang een vrijwel 100% lockdown hebben zoals chartervaart, groepsaccommodaties, buitensportbedrijven , zeilscholen en kampeerterreinen met sanitaire gebouwen. Mede op initiatief van HISWA-RECRON heeft Gastvrij Nederland een soortgelijke oproep gedaan voor alle sectoren in de gastvrijheidseconomie (zie bericht hieronder).

Terug naar overzicht