2020-10-06 11:54:16

Overleg Cao Recreatie van start

6 oktober 2020

HISWA-RECRON start op 8 oktober het overleg over de Cao Recreatie met de vakbonden. De Coronacrisis drukt een stevig stempel op dit overleg. De verblijfsrecreatie krijgt flinke tikken te verwerken en ruimte voor een structurele loonsverhoging op collectief niveau is er niet. Daarnaast speelt de Wet Arbeidsmarkt in Balans, die vanaf 1 januari jl. van kracht is gegaan, een rol.

In inzet van HISWA-RECRON is erop gericht om de oproepovereenkomst, die nauw wordt gedefinieerd in deze wet, op te nemen in de cao en tegelijkertijd goede afspraken te kunnen maken over het gebruik van deze overeenkomsten. Ook de jaarurensystematiek willen we in de cao opnemen. Het is belangrijk dat werkgever en werknemer op dit punt zekerheid en duidelijkheid kunnen ontlenen aan de cao. De inzet is erop gericht om een cao van één jaar af te sluiten.

Ook de afspraken voor de activiteiten van KIKK/SFR (“het sociaal fonds”) lopen af eind 2020. Onder meer wordt door KIKK/SFR het online trainingsplatform RecreatieHero.nl (voor de verblijfsrecreatie) gefinancierd. Steeds meer bedrijven maken gebruik van dit platform en HISWA-RECRON ziet graag dat het platform ook in 2021 wordt gecontinueerd.

Meer informatie: Martin Merks

 

Terug naar overzicht