Nieuws

2020-11-12 15:47:51

Pleidooi voor trailerhellingen in Aalsmeer

12 november 2020

Onlangs heeft de gemeente Aalsmeer ‘het Waterfront’ unaniem aangenomen. HISWA-RECRON positief is over deze plannen, echter een belangrijke voorziening blijkt te ontbreken in de nieuwe visie, namelijk een trailerhelling. In een eerdere versie was daar namelijk wel sprake van. Er stonden zelfs twee hellingen ingepland. HISWA-RECRON heeft de gemeenteraad hierover aangeschreven.

Zij vindt het teleurstellend dat de gemeente voorafgaand aan het schrappen van de gewenste trailerhellingen, geen contact met HISWA-RECRON heeft opgenomen. Dan had zij kunnen uitleggen dat er een onverstandige keuze wordt gemaakt met nadelige gevolgen voor de gemeente en de watersportbedrijven.

Een openbare trailerhelling is namelijk van groot belang voor Aalsmeer. Waterrecreanten zonder vaste ligplaats in Aalsmeer kunnen per boot een bezoek aan de gemeente mogelijk maken. Daar waar de Aalsmeerse watersportbedrijven en verenigingen uitsluitend voorzieningen hebben voor het te water laten van boten van hun eigen klanten, is de openbare helling er voor de waterrecreanten die een dagje op de Westeinder willen gaan varen. Omdat een jachthaven niet openbaar is, kan deze hierin niet voorzien. Zij zien vooral een meerwaarde in de openbare helling. Het zijn mogelijk hun toekomstige klanten die op deze wijze komen kennismaken met Aalsmeer.

Ook heeft HISWA-RECRON vernomen dat de gemeente heeft besloten dat de brandweertrailerhelling tijdens het vaarseizoen niet meer door particulieren gebruikt mag worden. Daar is begrip voor omdat daar onveilige verkeerssituaties ontstaan. Echter, na het vaarseizoen mag deze helling wél gebruikt mag worden. HISWA-RECRON vreest dat de helling gebruikt gaat worden om kostenloos uit het water te kunnen. Dit zou concurrentieverstorend kunnen werken, omdat de jachthavens tegen betaling deze voorzieningen beschikbaar hebben.

 

Terug naar overzicht