Nieuws

2019-07-04 14:16:52

Premie voor KIKK (SFR)

4 juli 2019

Met ingang van 1 juli 2019 wordt er weer premie geheven voor KIKK (SFR). Deze premie bedraagt 0,5% en wordt 50/50 verdeeld tussen werkgever en werknemer. U wordt hierover ook geïnformeerd door KIKK zelf en de uitvoerder van de premie-inning TKP.

Met de premie worden een aantal concrete activiteiten in de sector verblijfsrecreatie gefinancierd. Zo wordt er onder meer een app voor de Cao Recreatie ontwikkeld, zodat u deze te allen tijde op uw smartphone kunt raadplegen. In de tekst zijn toelichtingen opgenomen. De digitale Risico Inventarisatie en Evaluatie alsmede de digitale arbocatalogus blijven bereikbaar, en ook de helpdesk arbo wordt na 1 juli gecontinueerd. Verder wordt er een digitaal opleidingsplatform ontwikkeld, waar vanaf het najaar alle werknemers en werkgevers in de sector 24/7 gebruik van kunnen maken. Dit platform maakt het mogelijk e-learning modules te volgen. Het betreft vakgerichte modules, maar ook bredere opleidingen worden aangeboden. Het is een uniek aanbod. De Cao Recreatie kent een zeer verouderd handboek met referentiefuncties (“functiehuis”). Dit boek gaat vernieuwd worden, waardoor de functies beter aansluiten bij de hedendaagse praktijk in de verblijfsrecreatie. Het zal meer aandacht besteden aan rollen en competenties: hospitality staat centraal.

Voor vragen en opmerkingen kunt u terecht bij Martin Merks, manager sociaal beleid, 06 - 22 41 51 20.

Terug naar overzicht