Programma Verblijfsrecreatie Achterhoek van start

25 januari 2023

Als onderdeel van de Vrijetijdsagenda van de acht samenwerkende Achterhoekse gemeenten is onlangs het Programma Vitale Verblijfsrecreatie Achterhoek gestart. Een regionaal programmateam is nu actief om ondernemers te stimuleren en ondersteunen bij nieuwe initiatieven om zo de verblijfsrecreatie in de Achterhoek te versterken en te verbeteren.  

Uit onderzoek naar de vitaliteit van de verblijfsrecreatie in 2020, waar HISWA-RECRON ook bij betrokken was, is gebleken dat het aanbod voldoende vitaal is, maar dat voor de toekomst verbreding en vernieuwing van het aanbod gewenst is. In dit kader hebben de gemeenten in de Achterhoek de krachten gebundeld in het ‘Vitaliteitsprogramma Verblijfsrecreatie Achterhoek 2022-2023’. Door te blijven investeren in toerisme en recreatie, streeft de regio naar kwaliteitsverbetering en verdere professionalisering van het aanbod. Het vergroten van het aandeel vitale bedrijven in de verblijfsrecreatie is een belangrijk speerpunt voor de komende jaren. Brancheorganisaties HISWA-RECRON en KHN zijn namens de sector betrokken bij dit project, de uitvoering is in handen van een programma-organisatie met een projectleider.

Traject voor ondernemers 
Om ondernemers te ondersteunen biedt de programma-organisatie verschillende trajecten aan voor ondernemers, variërend van sparringgesprekken met experts (bedrijfsreview), een meerdaags trainingstraject en individuele scenario-ontwikkeling. Deze zijn praktisch en gericht op direct resultaat. Tijdens een eerste (intake)gesprek wordt geïnventariseerd welke thema’s relevant zijn en welk traject voor de ondernemer passend is.

Deelname aan het Vitaliteitsprogramma Verblijfsrecreatie Achterhoek kan als volgt:

  1. Aanmelden. Ben je ondernemer in de verblijfsrecreatie en gevestigd in een van de 8 deelnemende gemeenten in de Achterhoek? Dan kan jij je geheel vrijblijvend aanmelden via de website of rechtstreeks bij de projectleider. Je zit dan nog nergens aan vast.
  2. Intakegesprek.  Na de aanmelding neemt de projectleider contact met je op voor het inplannen van een vrijblijvend intakegesprek. Tijdens dit gesprek worden je wensen en behoeften besproken en gekeken of je aan de voorwaarden voor deelname voldoet
  3. Maatwerktraject. Na afloop van het intaketraject ontvang je een voorstel voor een traject op maat. Dit is een van de onderstaande trajecten:

Aanmelden en een intakegesprek zijn geheel vrijblijvend. Ondernemers kunnen tot en met 31 december 2023 gebruik maken van deze vorm van ondersteuning. Voor twee van de drie van bovenstaande trajecten wordt een eigen bijdrage van de ondernemer gevraagd, naast een subsidie vanuit het programma. De Bedrijfsreview is zonder eigen bijdrage voor ondernemers beschikbaar.

Kijk voor meer informatie op www.verblijfsrecreatie-achterhoek.nl

Of neem contact op met de regiomanager Gelderland van HISWA-RECRON, Stijn Boode: s.boode@hiswarecron.nl

Terug naar overzicht