2020-05-20 17:08:57

Recreatiesector krijgt maatwerk en doekje voor het bloeden

20 mei 2020

Vandaag heeft het kabinet de nieuwe steunmaatregelen voor het bedrijfsleven gepresenteerd.  Enkele regelingen zijn aangepast naar aanleiding van de oproep van HISWA-RECRON om beter aan te sluiten bij bedrijven met een seizoenskarakter en hoge kapitaalslasten.  HISWA-RECRON is echter teleurgesteld over de aanpassingen. 

Geert Dijks, directeur HISWA-RECRON stelt dat er sprake is van een aanpassing van de NOW regeling met netto zeer weinig effect voor het grootste deel van de watersport- en recreatiesector. 

“Veel van onze leden vielen bij de NOW 1 -regeling buiten de boot omdat hun loonkosten in januari in geen verhouding staan tot deze kosten in het vakantieseizoen. Vanaf het begin hebben we bij het ministerie aangedrongen op aanpassing. Nu is de maand maart gekozen als peilmoment maar dan kun je echt nog niet spreken van een voorseizoen. Veelal stijgt de loonsom pas medio april of mei met het aantrekken van flexwerkers”, aldus Dijks.

De schatting is dat slechts 20 tot 30% van de 4.000 tot 5.000 bedrijven met rond de 40 duizend medewerkers een steuntje in de rug krijgen.  

Regeling tegemoetkoming vaste lasten

HISWA-RECRON is tevreden dat het kabinet heeft geluisterd om te komen met een regeling voort vaste lasten, maar de eenmalige vergoeding van maximaal 20 duizend euro is voor veel watersport- en recreatiebedrijven bij lange na niet toereikend. De sector is zeer kapitaalintensief en maakt ook veel doorlopende beheer- en onderhoudskosten. De investeringen in voorzieningen, sanitair en de nutsvoorzieningen in de grond zijn enorm. Dat geldt ook voor steigers in havens, verhuurschepen en groepsgebouwen. De kapitaalslasten en beheers lasten zijn normaal 50% tot 70% van de omzet en variëren van 200  duizend euro tot vele tientallen miljoenen. 

Een kleinbedrijf in de sector met nog geen zes personeelsleden zit al snel op 600 duizend euro vaste lasten per jaar terwijl de boekingen met 75% zijn gedaald tot nu toe. Al zouden alle bedrijven de maximale vergoeding krijgen dan is dit een fractie van de reële kosten die worden gemaakt. 

Dijks: “Gelukkig is een aantal regelingen ook doorgezet, maar de sectormaatregelen zijn niet passend en onvoldoende. Wij gaan nogmaals een oproep doen aan het kabinet om  onze voorstellen en rekenmodellen te betrekken bij het ontwerpen van regelingen om dit soort misfits te voorkomen”.

Alle nieuwe regelingen zijn na te lezen op de website van de Rijksoverheid

Terug naar overzicht