Nieuws

2019-10-02 12:08:41

RECRON zoekt pilots voor asbestsanering daken

2 oktober 2019

In de afgelopen jaren is RECRON betrokken geweest bij voorbereidende acties met betrekking tot het saneren van daken via de zogenaamde innovatieve foam-methode in samenwerking met Foppe de Haan van Foamshield Europe BV. Dit betreft een innovatieve methode om via het aanbrengen van schuim (foam) op het te saneren materiaal, asbestvezels worden ingekapseld, waardoor verwijdering op een veel efficiëntere, goedkopere en toch veilige manier kan plaatsvinden. Deze methode staat nu op de drempel van ‘goedkeuring’. RECRON zoekt naar aanleiding van een kamermotie nu drie pilots om de laatste hobbels te slechten.

Afgelopen jaren
De afgelopen jaren is het ondanks diverse bemeterde en veilige saneringen met dito validaties (nog) niet gelukt om het proces volledig ‘goedgekeurd’ te krijgen. Hierdoor hebben RECRON-bedrijven die belangstelling hadden de sanering uit moeten stellen of alsnog op een traditionele wijze moeten laten plaatsvinden. De oorzaak van het trage goedkeuringsproces is te vinden in het feit dat de branche zelf moet adviseren over deze uiterst concurrerende techniek, die bestaande asbestsaneringsbedrijven liever niet zien komen. Ook ambtenaren en bestuurders vinden asbest gevoelig en ingewikkeld, dus is er steeds weer tot uitstel gekomen, maar inmiddels is er een doorbraak.

Motie aangenomen
In de afgelopen jaren is er steeds meer kritiek vanuit hoogleraren en anderen gekomen op het feit dat in de afgelopen 25 jaar nauwelijks innovaties zijn toegelaten in de markt. Mede in dit licht is eerder dit jaar er een motie in de Kamer aangenomen van het kamerlid Chris Stoffer (SGP), waarin de regering wordt verzocht te zorgen dat er ruimte wordt geboden voor een brede toepassing van de innovatieve saneringsmethode met schuim, indien onafhankelijk onderzoek de minimalisering van de blootstelling aan asbestvezels (nogmaals) bevestigd.

Drie pilots nodig
Bij de uitwerking van deze motie is afgesproken dat er nog drie specifiek bemeten saneringen moeten plaatsvinden en als TNO die situaties goed beoordeeld, is de weg eindelijk vrij voor deze methode in Nederland. Daar deze methode wel circa 40% goedkoper uitpakt dan de traditionele werkwijze, hebben wij gelet op de saneringsopgave in onze sector er een groot belang bij dat een aanzienlijk goedkopere saneringsmethode voor de komende jaren beschikbaar komt. Wij zoeken daarom graag mee naar minimaal drie specifieke pilotopdrachten.

 

Waar moeten deze drie pilots aan voldoen?
Het moet gaan om verweerde daken, met daaronder een dakbeschot. Het dakbeschot mag ook van hout of iets dergelijks zijn. Het gaat om een situatie, waarbij eventueel achter de golfplaten op het dakbeschot asbeststof kan liggen.

Mocht een dergelijke situatie bij u spelen en zou wat u betreft sanering op korte termijn kunnen plaatsvinden, dan is Foppe de Haan zeker geïnteresseerd om met een maatwerkaanbieding te komen om hiermee aan de slag te gaan en de laatste noodzakelijke validaties rond te krijgen.

U kunt uw belangstelling melden bij regiomanager Arthur Helling
T: (06) 53 77 89 77
M: helling@recron.nl

 

 

Terug naar overzicht