Nieuws

2019-12-18 11:46:22

Rijkswaterstaat start met 24-uursbediening op Nederrijn en Lek

18 december 2019

Rijkswaterstaat renoveert de drie stuwcomplexen in de Nederrijn en Lek. Sinds medio november 2019 worden de complexen centraal bediend. Het centraal bedienen maakt het mogelijk om vooruitlopend op de afronding van de renovatie te starten met zogenaamde 24/7 bediening van de drie complexen. Dit betekent dat met ingang van 2 januari 2020 de sluizen in Driel, Amerongen en Hagestein ook in de weekendnachten worden bediend.

Vanwege resterende werkzaamheden aan de sluizen in de loop van 2020 zal er in bepaalde weekendnachten geen bediening zijn. Meer informatie hierover volgt via de gebruikelijk kanalen.

Het stuwensemble Nederrijn en Lek bestaat uit 3 stuwcomplexen: bij Driel, Amerongen en Hagestein. Met het stuwensemble reguleert Rijkswaterstaat de waterstand in de Nederrijn en Lek en in de IJssel. De stuwen zijn al 50 jaar in gebruik. Daarom zijn ze toe aan een grondige renovatie. Rijkswaterstaat vervangt onder andere de vizierschuiven; een bijzonder onderdeel van de renovatie. Meer informatie over het project is te verkrijgen via het gratis informatienummer van Rijkswaterstaat 0800 – 8002 of de projectpagina www.rws.nl/stuwensemble.

Terug naar overzicht