Nieuws

2020-06-17 16:45:00

Stichting maaien waterplanten IJmeer en Markermeer zet opdracht uit

17 juni 2020

Deze week heeft Kees Wiersema, voorzitter van Stichting maaien waterplanten IJmeer Markermeer (SMWIJM), opdracht gegeven voor het maaien van ruim 700 hectare waterplanten op het IJmeer en Markermeer. De Stichting is in 2019 opgericht door HISWA Vereniging en het Watersportverbond ter ondersteuning van de maaiwerkzaamheden op het Markermeer en IJMeer. Leden van HISWA-RECRON en het Watersportverbond vormen het bestuur. 

Wiersma meldt een forse toename van het te maaien areaal ten opzichte van 2019. Vanaf eind juni mag er gestart worden met het maaien, exacte startdatum is afhankelijk van de bloei van het fonteinkruid de komende weken en meldingen van overlast. De te maaien gebieden zijn dit jaar vooral vastgesteld met het oog op recreanten nu zeilwedstrijden in de periode dat de planten overlast veroorzaken niet mogen plaatsvinden.

Naast de jaarlijkse bijdragen van gemeentes Almere, Gooise Meren, Edam-Volendam, Waterland en Hoorn en de provincies Noord-Holland en Flevoland draagt gemeente Amsterdam dit jaar voor het eerst bij aan het maaien van de waterplanten. SMWIJM hoopt dat de groei in het aantal hectares wat gemaaid mag en kan worden, de komende jaren ook wordt doorgezet om de overlast te beperken en zo een mooie zomer op het water te kunnen garanderen.

Terug naar overzicht