Nieuws

2019-06-18 11:59:08

Strijd tegen verhoging toeristenbelasting gaat door!

18 juni 2019

Keer op keer merk ik weer dat raadsleden niet goed begrijpen wat een forse verhoging van toeristenbelasting betekent voor de gast en dus voor de ondernemer die de gast graag wat vaker en langer wil houden zegt Petra Ellens, regiomanager RECRON van Groningen, Friesland en Drenthe. Onlangs is er weer ingesproken bij de gemeente Midden-Groningen.

De SP dacht dat gasten om die paar kwartjes verhoging heus niet doorrijden naar een andere bestemming maar we konden uitleggen dat het niet om een paar kwartjes gaat maar om 70 euro belasting per week. Juist voor de gast met de smallere beurs is de hoge toeristenbelasting een reden om straks niet meer te kunnen kamperen. Het CDA dacht met 2 euro toeristenbelasting de gemeente op de kaart te kunnen zetten…..Petry de Vries, eigenaar van Recreatiecentrum Meerwijck kon goed uitleggen wat een forse aanslag voor haar gasten betekent. Ook gaf ze aan dat er oneerlijke concurrentie ontstaat doordat de buurgemeente niks heft. Twee week kamperen voor een gezin betekent in deze gemeente 140 euro extra, daarvoor loont het wel even door te rijden. Volgens Ellens lijkt er nu wel meer besef te bestaan voor de gevolgen van deze maatregel. De fracties worden nu allemaal benaderd en gevraagd niet in te stemmen met de verhoging maar liever naar alternatieven te kijken zoals een procentuele heffing of een regeling waarbij kinderen niet worden aangeslagen voor de belasting. Op 11 juli staat dit onderwerp weer op de agenda van de gemeenteraad. Wordt dus vervolgd.

  • De inspraakreacties kunt u hier beluisteren 
  • De lokale pers heeft er ook een artikel aan gewijd:

Meer informatie
Petra Ellens
ellens@recron.nl

 

Terug naar overzicht