Nieuws

2019-12-10 09:10:35

Succesvolle waterplantenconferentie, maar inzet ministerie minimaal

10 december 2019

De waterplantenconferentie die Waterrecreatie Nederland onder andere met HISWA Vereniging organiseerde heeft een goed beeld gegeven bij bestuurders over de ernst van de problematiek en de noodzaak van een gezamenlijke aanpak. Bestuurders van overheden uit heel Nederland (gemeenten,  provincies, waterschappen) en hun ambtenaren waren aanwezig. Ook was er een vertegenwoordiger van het ministerie Infrastructuur en Waterstaat.

De enquête die HISWA onder haar leden had gehouden kwam op de dag verschillende keren aan bod. Zo was ondernemer Dirk-Jan van Wezel van Jachthaven de Schapenput in Steenbergen op het podium met een goede uiteenzetting over de betekenis van de overlast en de schade bij bedrijven. De HISWA enquête leverde een schadebedrag bij bedrijven op in het IJsselmeergebied op van € 5.000 tot € 150.000 in 2019. In drie jaar tijd is de schade zo’n negen miljoen.

De bijeenkomst eindigde met de ondertekening van ‘de Samenwerkingsovereenkomst’ voor de aanpak van de problematiek in het IJsselmeergebied. Overheden en de waterrecreatiesector zetten zich daar de komende vijf jaar in voor structurele maatregelen om de problematiek aan te pakken. Geert Dijks was aanwezig om namens HISWA de overeenkomst te tekenen. Hierbij was een stemverklaring opgesteld, waarin HISWA aangaf het niet eens te zijn met een voetnoot in de verklaring van het ministerie. Het feit dat specifiek voor de aanpak van de waterplantenproblematiek vanuit het ministerie geen financiële middelen beschikbaar worden gesteld, stuit HISWA tegen de borst. Daarbij blijft HISWA van mening dat het ministerie als beheerder van de rijkswateren grote verantwoordelijkheid heeft en veilig varen moet kunnen garanderen.   

Meer informatie over de bijeenkomst is te lezen op de website van Waterrecreatie Nederland

 

Terug naar overzicht