Nieuws

2020-01-21 10:38:41

Symposium emissieloos varen in Amsterdam voor jachthavens

21 januari 2020

Met een zaal vol met ondernemers en vertegenwoordigers van Amsterdamse watersportverenigingen bij Waternet werd er op donderdag 16 januari een eerste stap gezet in kennisuitwisseling over emissieloos varen. Nieuw beleid van de gemeente bepaalt dat er vanaf 2025 in het centrum uitsluitend emissieloos gevaren mag worden en vervolgens vanaf 2030 in het gehele Amsterdamse binnenwater.

Met de vaststelling van de Nota Varen 2 in het voorjaar, worden deze data van invoering definitief. Op voorstel van de gemeente zal samen met de waterrecreatiesector een aantal kennissessies worden georganiseerd, om zodoende bedrijven en verenigingen van kennis en informatie te voorzien.

Na een aftrap over trends en ontwikkelingen in de watersport door HISWA-RECRON, volgden verschillende presentaties van onder andere een volledige elektrisch haven in Amsterdam (EHarbour) en een leverancier van elektrapalen (Seijsener). Zij informeerden aanwezigen over mogelijkheden en kosten om jachthavens te transformeren. Om in de toekomst alle boten in de havens te voorzien van elektriciteit moet de infrastructuur flink uitgebreid worden en ook verzwaard. Liander -de leverancier van elektriciteit aan de haven- dient dan meer te kunnen leveren. Uit hun presentatie bleek dat, gezien de zeer grote vraag, er geen garantie op de levering zal zijn. Een aantal vragen over verzekeringen (beantwoord door Jeroen van Heuvel van HISWA-RECRON) leverde op dat massale opslag van elektrisch aangedreven boten moeilijk of misschien wel niet te verzekeren is. Zaken als toezicht en veiligheid spelen hierbij een belangrijke rol.

‘Er is grote onrust onder de ondernemers en de verenigingen’, aldus Gerdina Krijger. ‘Zij komen voor zeer hoge investeringen te staan en er is grote onzekerheid of Liander vervolgens wel voldoende kan aanleveren. Uit een enquête die wij deden onder de jachthavens blijkt dat meer dan 80% qua elektrische voorzieningen niet is ingericht op de toekomstige situatie. Daarbij vaart op dit moment ook slechts een paar procent van de ligplaatshouders elektrisch. Er moet dus heel wat gebeuren. Ook is nog niet duidelijk in hoeverre watersporters bereid zijn om hun boot om te bouwen. De resultaten van een enquête onder ligplaatshouders zijn nog niet bekend’.

Terug naar overzicht