Nieuws

2020-09-24 16:02:00

Taskforce Gastvrijheidssector bundelt belangen

24 september 2020

Samenwerking overheid, onderwijs, onderzoek en ondernemers krijgt vorm

Drie dagen voorafgaand aan de Toerisme Top ontstond tijdens de tweede nationale vergadering van de Taskforce Samenwerking Gastvrijheidssector en mooie coalitie tussen private en publieke partners. Gastvrij Nederland en de aanwezige brancheorganisaties Koninklijke Horeca Nederland, Club van Elf en HISWA-RECRON vertegenwoordigden de ondernemers in de sector en bespraken met Staatssecretaris Mona Keijzer, de provincies en gemeenten de steunpakketten, herstelmaatregelen en de toekomst van de vrijetijdssector.

Geert Dijks, directeur HISWA RECRON is tevreden over het overleg. “De Staatssecretaris regelt een vervolgoverleg samen met Minister Koolmees om de NOW regeling 1 tot en met 3 te toetsen. Ons doel is dat daar waar seizoensbedrijven door hun specifieke karakter buiten de boot vallen een parallelle route op te zetten gebaseerd op een passende en eerlijke referentieperiode. En er zijn gesprekken gevoerd over vergaande nationale en regionale samenwerking van overheid, onderwijs, onderzoeksinstellingen en ondernemers. Als we niet de handen ineens slaan wordt het niks”

Herstelplan voor vrijetijd
De provincies -verenigd in IPO- zijn bereid om toerisme, recreatie en cultuur hoog op de kalender te plaatsen in het onlangs gepresenteerde Herstelplan Regionale Economie. Dat geldt overigens ook voor de maakindustrie. Thema’s zijn infrastructuur, innovatie, duurzaamheid, arbeidsmarkt, ondernemerschap en internationalisering. Ze rekenen op steun van het Rijk en EU fondsen en gaan samenwerken met HISWA-RECRON landelijk en regionaal op het domein verblijfsrecreatie en watersport.

Alle steunmaatregelen in beeld
Alle partijen aan tafel onderkennen dat wonen, werken en -sinds corona nog meer- vrijetijd voor iedereen in Nederland belangrijk is. De infra- en superstructuur van het rijke vrijetijdsaanbod mag niet zomaar verloren gaan. De Taskforce gaat alle voor de sector relevante steunmaatregelen op provinciaal, nationaal en EU niveau inventariseren en herstel- en transitieprogramma’s uitwerken om deze sector te steunen. HISWA RECRON riep op om waar mogelijk te regelen dat knellende regelgeving de transitie en innovatie niet in de weg zit.

Voor de zwaar getroffen groepenmarkt in het algemeen, en groepsaccommodaties in het bijzonder, wordt op aangeven van HISWA RECRON op korte termijn overleg gevoerd met het ministerie over een pilot voor transitie naar nieuwe bedrijfsmodellen.

Terug naar overzicht